VLASNIK „RAKIĆ PLASTA” PRIJAVIO DA JE NJEGOVA PARCELA NELEGALNO PRIKLJUČENA NA VODU

Deset dana da se uklone cevi

Komunalna inspekcija je početkom aprila naložila vlasnicima firmi „Rakić plast” i „Penfarm” da uklone priključke pomoću kojih je voda nelegalno distribuisana sa parcele „Penfarma” na parcelu „Rakić plasta”. Inspektor je postupao po prijavi Siniše Rakića, direktora „Rakić plasta”. Rušenje divlje podignutog kampa za kineske terence na ova dva placa, koje je zamenik gradonačelnika Saša Santovac najavio pre dva meseca, još uvek nije počelo.
Da su priključci za vodu, struju i kanalizaciju nelegalno uvučeni sa susedne lokacije „Penfarma”, Siniša Rakić je još prošle godine izjavio građevinskoj inspekciji, o čemu je „Zrenjanin” nedavno pisao. Kao odgovorne za ovaj nelegalni poduhvat označio je predstavnike „Penfarma” i kineske kompanije CEEG TEPC (China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co Ltd), kojoj je, kako je kazao, u proleće 2020. izdao deo svoje parcele. Kako nisu regovali na njegova upozorenja, Rakić je 5. marta ove godine zatražio od JKP „Vodovod i kanalizacija” da hitno izađu na teren kako bi utvrdili nelegalnu distribuciju vode.
– Mi („Rakić plast”) smo ih opominjali više puta kako pisanim, tako i usmenim putem da to ne rade, da to nije legalno, ali oni nisu želeli da nas poslušaju. Direktor „Chinaenergetic” mi je rekao da imaju saglasnost da mogu da se snabdevaju vodom uprkos mom protivljenju i bez moje saglasnosti. U ugovoru između „Rakić plasta” i „Chinaenergetic” stoji da moraju sa placa „Rakić plasta” da se priključe na struju, vodu i kanalizaciju, da izmire takse i plate priključke – naveo je Siniša Rakić u zahtevu upućenom „Vodovodu”. Zatim ih je zamolio da što pre dođu i fizički uklone vodovodne cevi koje su postavljene između dve parcele.
„Vodovod” je zahtev prosledio gradskom Odeljenju inspekcija, a potom je komunalni inspektor 8. i 9. aprila obavio vanredne nadzore na parcelama „Rakić plasta” i „Penfarma”, navode za „Zrenjanin” iz Gradske uprave. Inspektor je konstatovao da su oba subjekta bez znanja i odobrenja „Vodovoda” sprovodila vodu sa jednog placa na drugi. Potom je naložio da „Rakić plast” ukloni svoj priključak koji je spojen sa vodovodnom mrežom, a da „Penfarm” isključi izvod internog vodovodnog priključka koji vodi ka susednoj parceli. Rok da se ovo učini jeste 10 dana od uručenja inspekcijskog zapisnika.

  • KRIVIČNE PRIJAVE ZA NELEGALNE OBJEKTE
    U maju 2020. godine građevinska inspekcija je donela rešenja o rušenju objekata i zatvaranju gradilišta na parcelama firmi „Rakić plast” i „Penfarm”. Na oba placa su se bez građevinskih dozvola gradili poslovni i montažni objekat od gradilišnih kontejnera. Ne samo da vlasnici parcela nisu obustavili radove, već je izgrađeno još objekata – što je inspekcija konstatovala oktobra 2020, nakon čega je donela dopunska rešenja o rušenju. Inspekcija je potom podnela Osnovnom javnom tužilaštvu krivične prijave protiv vlasnika dveju parcela, kao i protiv izvođača radova na ovim lokacijama – kineske firme CEEG TEPC. Da je ova kompanija povezana sa izgradnjom fabrike guma „Linglong”, potvrdili su i predstavnici „Rakić plasta” i „Penfarma” građevinskoj inspekciji, kao i Regulatorni institut za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine (RERI).

M. Maričić