ZA MATURANTE: Počela fakultativna nastava iz odbrane i bezbednosti

Posle 27 godina pauze, u srednjim školama se ponovo obrađuju teme i oblasti odbrane i bezbednosti. Nastava je predviđena za sve završne razrede, a danas je počela i u školama u Zrenjaninu. Prvi čas je održan u Tehničkoj školi, a potom i u Zrenjaninskoj gimnaziji. Reč je o predmetu bezbednosna kultura, uvedenom na osnovu protokola dva ministarstva, odbrane i prosvete, decembra prošle godine.

Učenici završnih razreda srednje škole slušaće predavanja o ulozi i zadacima Vojske Srbije, sistemu odbrane, civilnoj zaštiti, reagovanju u toku prirodnih katastrofa i nepogoda. Cilj inicijative Ministarstva odbrane jeste da đaci steknu osnovna znanja o sistemu odbrane, civilnoj zaštiti i reagovanju u toku prirodnih katastrofa i nepogoda. Nastava se izvodi fakultativno u sklopu časa razrednog starešine i obrađivaće 11 tema o sistemu odbrane zemlje..

Za maturante dva odeljenja Tehničke škole iz Zrenjanina, prvi nastavni čas su održali major Vlastimir Radivojević, načelnik Centra Ministarstva odbrane Zrenjanin za Srednjobanatski okrug i Đorđe Klać direktor škole, koji je ujedno i rezervni kapetan, pa je nastavu izvodio u svojstvu pripadnika Organizacije rezervnih vojnih starešina. U Zrenjaninskoj gimnaziji, takođe za dva odeljenja maturanata, četvtog šest i četvrtog deset, predavanje je održala Tanja Dulović, predsednica Organizacije rezervnih vojnih starešina. Đacima i profesorima su se obratili direktor Gimnazije Milan Radaković i major Vlastimir Radivojević.

Organizacija nastave je poverena Centrima Ministarstva odbrane, kojima se nadležnost poklapa najčešče sa teritorijom okruga. U srednjem Banatu ima 65 odeljenja u 11 srednjih škola sa ukupno 1.410 đaka – maturanata koji će slušati ovu nastavu.

Konsultatni u nastavi će biti oficiri iz Ministarstva odbrane, a tamo gde je potrebno angažovaće se i rezervne vojne starešine.

M.B.