ZA NEZAPOSLENE: Počelo podnošenje zahteva

Nacionalna služba za zapošljavanje podseća korisnike svojih usluga da je sa ukidanjem vanrednog stanja, a počev od 7.maja, prestao da važi poseban režim za računanje rokova u upravnim postupcima. Tako stranke kojima je radni odnos prestao u periodu trajanja vanrednog stanja, zahtev za novčanu naknadu mogu da podnesu u roku od 30 dana počev od 7. maja.
Rokovi za podnošenje zahteva za novčanu naknadu koji su počeli da teku pre uvođenja vanrednog stanja, 15. marta, prekinuti su i nisu tekli za vreme trajanja vanrednog stanja. Ovi rokovi nastavljaju da se računaju u preostalom delu počevši od 7.maja. Svi rokovi za donošenje odluka od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, a koji su istekli za vreme trajanja vanrednog stanja, produžavaju se od 7. maja za 30 dana.

Dozvole za rad strancima čije je važenje isteklo za vreme trajanja vanrednog stanja nastavile su da važe sve do isteka vanrednog stanja. Rok za podnošenje zahteva za njihovo produženje je 30 dana od 7. maja.

L.Z.