ZAPOŠLJAVANjE: Obuke za tržište rada

Filijala Zrenjanin organizovala je sedam obuka u nekoliko ciklusa za 93 polaznika sa evidencije nezaposlenih. Osnovnu informatičku obuku po ECDL standardu pohađala su 24 lica, po 12 obuke za gerontodomaćice i za prodavca u maloprodaji, za pomoćnog frizera i obuku za konobara po 11 lica, njih 13 za izradu kora i bureka, a 10 za pripremu otpada za reciklažu. Sve to je deo projekta IPA „EU – pomoć teže zapošljivim grupama”. Obrazovni programi su za zanimanja potrebna tržištu rada.

Trenutno je u Zrenjaninu u toku obuka za izradu bureka i kora u koju je uključeno osam nezaposlenih i održava se u pekari HPTŠ „Uroš Predić“ u Zrenjaninu.


M.B.