ZASEDALA SKUPŠTINA GRADA ZRENJANINA: Rebalansom povećani i prihodi i deficit budžeta

Rebalansom budžeta Grada Zrenjanina za tekuću godinu, usvojenom kao dopuna dnevnog reda današnjeg zasedanja Skupštine grada, povećani su i prihodi i rashodi budžeta. Po rebalansu prihodi budžeta bili bi 5 i 8,3 miliona dinara, što je za 2,8 odsto procenata više od budžeta usvojenog 20. decembra prošle godine.

Deficit budžeta po rebalansu iznosio bi 335,65 miliona dinara što je za 71 milion više od prvobitno planiranog. Obezbeđeno je pokrivanje deficita, delom iz prodaje nefinansijske imovine, vredne oko 100 miliona dinara od viška prihoda iz ranijih odina od 517 miliona dinara. Shodno rebalansu, većina stavki u utrošku budžetskog novca srazmerno su porasle.

Skupština je primila k znanju izjavu, inače odsutne odbornice Zorice Vučković, da napušta odborničku grupu Demokratske stranke, i da će ubuduće zastupati stavove Pokreta socijalista. Sednici nisu prisustvovali odbornici DS i LSV.

Skuptina je usvojila nov Statut grada, odluke o naknadama za korišćenje javnih površina i komunalnim taksama.

Odbornici su odlučili da se uvodi novo priznanje Nagrada Dr Slavko Županski, koja se dodeljuje 31. oktobra na dan osnivanja Srpskog narodnog odbora 1918. godine.

Usvojen je zaključak o pokretanju postupka realizacije projekta izgradnje preostale faze obilaznice oko grada, duge 3.700 metara, u šta je uključena gradnja mosta preko Begeja.

Usvojeno je i više izveštaja o radu javni reduzeća i ustanova čiji je grad osnivač, u protekloj godini, kao i izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije i plan rada Štaba za ovu godinu.

Javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija odobreno je 43 miliona dinara budžetskog novca. Za sprezanje izvorišta sa postrojenjem za prečišćavanje vode planirano je da se utroši 24 miliona i 253.900 dinara, za nabavku specijalnog vozila 9, a za garanciju prem Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza AOFI – 9,75 miliona dinara. Najveći deo novca bio bi utrošen u porvom kvartalu.

Ovi iznosi su veći su nego planirani krajem prošle godine, što je kritikovao odbornik Pokreta Dosta je bilo Igor Ratković. Osim visine izdvajanja kritikovao je učešće AOFI, upitavši kakva je veza Vodovoda sa bilo kakvim izvozom.

Skupština je konststovala prestanak mandata zaštitnice građana Ane Kovački.

M. S-n.