ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE I HPTŠ „UROŠ PREDIĆ“: Nastavljena saradnja

– Za Zavod za javno zdravlje ovo je samo nastavak uspešne saradnje sa Hemijskom školom „Uroš Predić”, koja će primenom Sporazuma dobiti mogućnost da se još više proširi u oblastima i aktivnostima do kojih se dolazi na osnovu zajedničkih analiza i postavljenih ciljeva, koji pre svega treba da odgovaraju učenicima ove Škole – istakao je dr Zdravko Ždrale, direktor Zavoda za javno zdravlje, prilikom potpisivanja ugovora o saradnji sa Hemijskom školom „Uroš Predić”.

Edukacija stručnog kadra potrebna je još u ranom obrazovanju, a Zavod za javno zdravlje ima kapacitet, znanje i opremu i spreman je da pomogne. Obuhvata čitav niz oblasti – preradu namirnica, ishranu, higijenu.

– Jedan od osnovnih zadataka naše Škole jeste da se bavimo promovisanjem zdravih navika, zdravih stilova života i zdrave hrane. Takvi su naši obrazovni profili – izjavio je direktor Hemijsko prehrambene tekstilne škole „Uroš Predić” Jugoslav Bogdanović.

Hemijska škola ima 23 odeljenja sa 450 redovnih i oko 30 vanrednih učenika.

M.Malbaški