ZBOR GRAĐANA MESNE ZAJEDNICE SEČANJ

Bez samodoprinosa neizvesna budućnost

Žitelji Sečnja oduvek su i ličnim dinarom rešavali deo najurgentnijih komunalnih potreba svog mesta, njegovih udruženja i sportskih organizacija. Aktuelni samodoprinos ističe septembra ove godine, pa Savet Mesne zajednice na čelu sa Miodragom Miloševićem, zagovara stav da se na jesen Sečanjci izjasne o nastavku pomenute prakse.
– Pad životnog standarda muči većinu ovdašnjih domaćinstava i svaki im je dinar dragocen. Verujem da, ipak, građani neće „okrenuti leđa” svom mestu, odnosno svemu onom što je proteklih decenija postignuto zahvaljujući samodoprinosu. Naravno, građanima moramo položiti račune o tome kako je njihov novac do sada trošen i za to nam je potrebna pomoć lokalne samouprave. Želimo da se tačno zna kako su ova strogo namenska sredstva trošena i jasno, sugrađanima garantovati da će u narednom periodu taj princip biti u prvom planu – kaže Miodrag Milošević.
Pitanju samodoprinosa, ali i ostalim lokalnim problemima i potrebama, bio je posvećen i nedavni Zbor građana MZ Sečanj.
– Pretresli smo brojne probleme i tražimo, najpre, da se iz opštinskog budžeta ponovo plaća komunalni radnik. Želimo izveštaj o učinku u gradnji kanalizacije, da se ponovo otvori pitanje dovršetka sportske sale. Mislimo da bi Opština Sečanj morala da se obrati za pomoć Pokrajinskoj vladi i mnogo aktivnije učestvuje na konkursima koje ona raspisuje. Eto, krajem januara Uprava za kapitalna ulaganja realizaciji razvojnih projekata vojvođanskih opština pomogla je sa skoro dve milijarde dinara, ali Sečnja na tom spisku nema – veli Milošević.
Na Zboru građana Sečnja bilo je reči i o potrebi uređenja lokalnog groblja, a od nadležnih u Opštini traži se odgovor da li je brigu o njemu preuzelo lokalno javno komunalno preduzeće ili će mesna zajednica morati sve samo da uradi.

  • JAŠA TOMIĆ – ZBOR GRAĐANA 17. FEBRUARA
    Savet MZ Jaša Tomić sazvao je Zbor građana za subotu, 17. februar. Skup će se održati u Domu kulture, a počinje u 19 časova.

Z. D.