ZDRAVSTVENA USTANOVA „MEDLAB“: Obeležava se 25 godina rada

Ove godine Zdravstvena ustanova „Medlab” obeležava 25 godina postojanja i rada. Kako ističu u ovoj zdravstvenoj ustanovi uspeh nije izostao, pre svega, zbog velike posvećenosti poslu i pacijentima, ali i znanju zaposlenih koje se permanentno obnavlja.
Tokom svih godina rada, „Medlab” je izgrađivao dobre odnose sa svojim pacijentima i poslovnim partnerima: ordinacijama, poliklinikama i privatnim bolnicama, tako da se danas može pohvaliti velikim brojem lojalnih korisnika laboratorijskih usluga i ustanova sa kojima sarađuje i preko 15 godina.
Brigu o zdravlju svojih sugrađana u mestima gde posluje, „Medlab” pokazuje i realizacijom velikog broja humanitarnih akcija i pomoći ljudima kojima je ona najpotrebnija.
– Tradicionalne su akcije namenjene penzionerima sa najnižim primanjima, beskućnicima i deci bez roditeljskog staranja. Svoj jubilej 25 godina rada tokom 2019. godine obeležićemo realizacijom nove humanitarne akcije „Medlab-sigurna kuća”, usmerene na korisnike sigurnih ženskih kuća na teritoriji Vojvodine – žene koje su pretrpele nasilje u porodici i njihove dece, kroz izradu više, za njih neophodnih i značajnih, laboratorijskih analiza – kažu u ovoj Zdravstvenoj ustanovi.
Prateći tradicionalnu poslovicu da je bolje sprečiti nego lečiti, stručnjaci „Medlaba” su svakodnevno posvećeni edukaciji pacijenata u delu preventivnih analiza i pregleda uz istovremeno ukazivanje na značaj pridržavanja zdravih silova života za lep i produktivan život. Veliki broj edukativnih tekstova u oblasti zdravstva može se pronaći i na fejsbuk stranici Laboratorije „Medlab”, koju svakako treba pratiti.

L.Z.