ZRENjANINSKA UDRUŽENjA UPOZORAVAJU

Nasilno ponašanje prema životinjama je kažnjivo
Brojna udruženja i poštovaoci životinja u gradu Zrenjaninu uputila su poziv sugrađanima da, ukoliko imaju saznanja o potencijalnim nasilnicima i trovačima životinja u svom komšiluku, ovo krivično delo prijave najbližoj stanici Policijske uprave.
Oni su podsetili da, prema Krivičnom zakonu, nasilništvo i trovanje životinja predstavlja niz krivičnih dela, koja se kažnjavaju kako zatvorskim, tako i novčanim kaznama. Tako se ubijanje i mučenje životinja kažnjava kaznom zatvora do godinu dana, dok se za korišćenje otrova može izreći kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora. Novčane kazne za ovakva dela su 50 hiljada dinara.
– Krivični zakon važi za sve građane, a Zakon o krivičnom postupku nalaže obavezu svakom građaninu da prijavi policiji i tužilaštvu svakog ko izvrši krivično delo. S verom u vašu humanost, molimo da postupite savesno i prijavite nasilnika policiji na broj 192, kao i Komunalnoj policiji na broj telefona 023-31-500-92 – kaže se u pozivu ovih udruženja i organizacija.
Apel pokreću poštovaoci životinja grada Zrenjanina i to Grupa građana s Bagljaša i Duvanike – zaštitimo životinje i grupe građana iz ostalih delova grada, Udruženje ljubitelja životinja „Magare”, Multifunkcionalni kinološki centar „ZEN”, Panonska Aktivistička Organizacija (PAOR), Udruženje za brigu o životinjama „BETA” Zrenjanin, Kulturni centar „Alternativa” i Knjižara „Riznica knjiga”.

S.V.