ZRENJANINSKI SOCIJALNI FORUM: Razgovori sa meštanima banatskih sela

Zrenjaninski socijalni forum (ZSF) organizuje večeras u 20 časova sastanak sa meštanima Belog Blata u Mesnoj zajednici ovog sela.

Teme razgovora biće materijalni položaj stanovništva, zatim kakav je nivo socijalnih servisa u selu – zdravstvena zaštita, obrazovanje i sl.

ZSF konstatuje da je poslednjih decenija u Srbiji došlo je do rapidne koncentracije vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem, pri čemu su nastale prave latifundije (veliki zemljišni posedi) u Vojvodini, više krupnih vlasnika raspolaže desetinama hiljada hektara obradive zemlje. Takođe navode da je uvođenje kapitalizma u poljoprivredu onemogućilo ekonomsku održivost malog poseda, što je u banatskim selim dovelo da drastičnog porasta siromaštva. Sela se prazne, imovina meštana gubi na vrednosti, a država nema nikakavu strategiju za opstanka sela.

ZSF će nastaviti sa organizovanjem ovakvih sastanka i u drugim srednjobanatskim selima.

M.M.