ZREPOK BRINE O ŽIVOTNOM OKRUŽENjU: ZAVRŠEN KONKURS

 

Da se lakše diše…
Dobro je poznato da Banat spada u slabo pošumljene regije. To je jedan od glavnih razloga koji je članove Udruženja „Zrenjaninski poslovni krug – ZREPOK”, opredelilo da i dalje pružaju podršku onima koji brinu o životnoj okolini. Na osnovu javnog poziva, obavljeno je bodovanje projekata čiji cilj jeste unapređenje životnog okruženja građana. Ustanovama – najviše osnovnim školama, udruženjima i organizacijama, odobrena je refundacija sredstava za kupovinu sadnica drveća, žbunja i cveća.
– ZREPOK je odlučio da prvobitno planirani iznos od 200.000 dinara, za naknadu troškova kupovine višegodišnjeg sadnog materijala, uveća na 295.770 dinara zbog velikog broja pristiglih prijava na javni konkurs – rekla nam je Izabela Kiš, sekretar Udruženja, zadužena za odnose sa javnošću. – U prostorijama ZREPOK-a je upriličeno potpisivanje ugovora sa predstavnicima izabranih organizacija.

Zelenija dvorišta
Tako je Osnovna škola ,,Vuk Karadžić”u Konaku, dobila 37.500 dinara za dopunu zelenila u školskom dvorištu, dok će OŠ „Milan Stančić Uča”- Kumane, moći da 60.100 dinara upotrebi za uređenje svog dvorišta. I OŠ ,,Dr Đorđe Joanović” – Novo Miloševo 50.000 dinara iskoristiće za formiranje novog parka.
Vredni članovi Udruženje amatera kulinara, negovalaca starih običaja i zaštitnika životne sredine iz Belog Blata, mogu 34.990 dinara od ZREPOK-a da upotrebe za podizanje nove zelene površine oko kapele i groblja.
Opšta bolnica ,,Đorđe Joanović” Zrenjanin sa 33.930 dinara, završiće uređenje zelene površine ispred zgrade Pedijatrije.

Voćnjaci i drvoredi
Zanimljivo je da će Osnovna škola ,,Stevan Knićanin” podići mini voćnjak u svom dvorištu, a za to im je pružena podrška sa 18.750 dinara. Podršku su dobili i Udruženje sportskih ribolovaca ,,Karađorđevo” kao i Mesna zajednica Novi Itebej sa po 30, odnosno 20 hiljada dinara. Osnovna i srednja škola ,,9. maj” u Zrenjaninu dobiće 10.500 dinara za ozelenjavanje dvorišta centra „Naša priča”.

M. Bečejac