Važniji telefoni

Centar za obaveštavanje i uzbunjivanje 1985

Policijska uprava 192
– centrala fiksni 023/587-500
– mobilni 064/7287500

Policijska ispostava Zrenjanin
– fiksni 023/ 546- 118
– mobilni 064/7287611, 7287612

Upravni poslovi (lične karte, pasoši)
– fiksni 587- 671
– vozačke dozvole 587- 664
– registracija vozila 587-662

Komunalna policija 315-00-92

Gradska uprava
315-0-111
315-0-143

Vatrogasna služba 193

Hitna pomoć 194
– dežurni lekar 562-066

Opšta bolnica 513-200

Opšta bolnica „Sveti Jovan“ 510-765

Apoteke:
„Centar“ 523-000, 562-263
„Eskulap“ 542-136
„Galenus“ 536-210

JKP „Čistoća i zelenilo“ 522-350
– reklamacije i informacije 523-640

SOS telefon za žene žrtve nasilja (radnim danom 13-19h) 581-350

Autobuska stanica
– informacije 533 995
– centrala 533 991

Železnička stanica 530-388

Kulturni centar 566-712

Narodno pozorište 560-136

Gradska narodna biblioteka 566-210

Narodni muzej 561-841

Predškolska ustanova 530-602

JKP „Vodovod“ 534-097

JKP „Gradska toplana“
– reklamacije 023/3 150 174
– dispečer 023/3 150 160

Elektrodistribucija Zrenjanin
– centrala 543-210
– reklamacije na obračun 559-328, 559-334
– prijava kvara 522-444

JP Poslovni prostor 564-760

JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada 562-420

JKP „Pijace i parkinzi“ 511-217

Turistički centar 581-890

Hotel „Sibila“ 884-646

Hotel „Vojvodina“ 561-233

Kaštel Ečka 881-013

Zoohigijenska služba 064/811-68-78

Оставите одговор