Dobre šanse za konkurisanje za evropska sredstva za socijalno zbrinjavanje

– Grad Zrenjanin ima dobro razvijenu mrežu institucija lokalne uprave i nevladinih organizacija koje mogu da konkurišu kod međunarodnih fondova i državnog budžeta za programe socijalnog zbrinjavanja, radno sposobnog stanovništva, a i invalida rada. Ovo je izjavio Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja, posle danas održanog razgovora sa gradonačelnikom Zrenjanina Čedomirom Janjićem.
On je nagovestio da će u najskorije vreme biti organizovani susreti i radionice koji će olakšati konkurisanje za sredstva za poboljšanje socijalne situacije u Zrenjaninu.
Čedomir Janjić je najavio da će sledeće godine i formalno biti aktivirana tela za suzbijanje siromaštva, čiji je osnivač grad Zrenjanin. Time će stvoreni uslovi da se efikasno povuku kako domaća, tako i inostrana, inačle ne mala, sredstva za ove namene.
M. S-n.