A BEGA MENTI FALVAK GYÖNGYSZEMEI

A Kiss család birtoka, Elemér

Elemér, korábban Német- és Szerb-Elemér, az első irásbeli adatok erről a Bega és Tisza folyó között fekvő településről 1332 –ből származnak. Irásunkban a török hódoltság a požarevaci béke utáni időszakot, kísérjük figyelemmel. Ennek a nagy földterületnek az első földbirtokosai Kiss Izsák és Issekutz Mária voltak. Kiss Ernő aradi vértanú felmenőinek birtoka volt.
Az ittebéi és az eleméri terjedelmes birtok először Kiss Izsák, majd leszármazottainak a birtokába került. tekintettel, hogy a Kiss családnak Temesvárott volt kastélya, ezért nem építettek kastélyt az új uradalmukon. Izsák a későbbi években felosztotta a két fia között ezt a területet, az ittabbéi területet Begaszentgyörgyig Miklós fiának. Begaszentgyörgytől Elemérig, viszont Ágoston fiának adományozta. Kiss Izsákné, szül Issekutz Mária volt az aki 1795 – 1805 között felépítette a család eleméri kastélyát. A római katolikus templomot Kiss Ágoston és Bogdanovits Anna fia, Kiss Erő az aradi vértanú 1845 és 1846 között építette. Az eleméri kastély utolsó lakói Kiss Ernő két lányának leszármazottai a Dániel és Farkas család tagjai voltak. A kasélyt Farkas Geiza idejében 1936-ban bontották el. A Dániel család 1792. április 17-én, I.Ferenc királytól nyeri el a címeres nemesi levelet.
A Nagybecskerek felől Elemérre bevezető út bal oldalán találhatjuk a katolikus temetőt, ahova egykor a magyar és német lakosság temetkezett. Mára német lakosa a helységnek nincs, a magyar lakosok száma a legutolsó népszámlélás adatai alapján 49 főt tesz ki.
A kápolnát és környékét 2023 őszén, látogattam meg. A temető közepén a kiemelkedő dombon, bozótokban áll a kálvária.
Sajnos, hogy ma a helybeli Szent Ágoston templom környéke igen siralmas látványt nyújt az odalátogatóknak. A templom már korábban is megroggyant állapotban volt, ehhez a második világháború utáni politikai viszonyok is hozzájárultak. A bánáti magyarságnak és segitőkész emberek jóvoltából, valamint Nagybecskerek egykori plébánosának msgr. Tietze Jenőnek közbenjárásával, a kilencvenes évek második felében, majd a kétezres évek elején, a templom új tetőzetet kapott, a belső és külső falakat is részben felújították. A későbbi években a templom körüli telket rendezték, ahol Kiss Ernő fejszobrát is egy időre elhelyezték. Ma a templom körüli telket akácafákkal ültették be.
Eleméren Kiss Ernő által felépitett templom a magyarság számára igen jelentős történelmi emléknek számít, amit kötelességünk megőrizni a jövő nemzedékének.Minden évben oktober 6-án, a vajdasági magyarság itt emlékezik a szabadságharc mártírjaira nemzeti gyásznapunk alkalmából.
Eleméren 1971-ben 5008 lakos élt, a 2002-ben végzett népszámláláskor az összlakosság száma 4691 személy volt, ebből 93 syemély vallotta magát magyarnak és 1 személy németnek. 2022-es összeírás adatai szerint jelenleg 2979 lakosa van a településnek, melyből 49 magyar.

Kép és szöveg: Precz István