Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Kiss Ernő szobrának felavatása Eleméren

ELEMÉR
A közelmúltban felújított eleméri Szent Ágoston templomban és a nagybecskereki püspökség által kezdeményezett Kiss Ernő honvédtábornok szobrának felavatásával került sor október 6-án az aradi vértanúk emlékére, a nemzeti gyásznapunk alkalmából szervezett vajdasági magyarság központi megemlékezésre.
A megemlékezés gyászmisével kezdődött, melyet a testvéregyházak elöljáróinak részvétele mellett msgr. Fiser János, a nagybecskereki egyházmegye általános helynöke celebrált. A szerbiai református egyházközösség nevében Kiss Nándor bánáti esperes szólt az egybegyűltekhez.
Msgr. Gyuris László nagybecskereki és az eleméri templom plébánosa köszönetét fejezte ki Magyarország kormányának, azért mert támogatták a templom felújítását. A gyászmisét követően a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület képviselői elhelyezték a kegyelet virágait a templom homlokzatán levő emléktáblára.
A templom udvarában felállított Kiss Ernő-szobra előtt dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete és mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke emlékbeszédet mondtak, majd az alkalmi szavalatok és történelmi visszapillantó után Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Menyhárt Attila, a Szabadkai Főkonzulátus vezető konzulja, Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár, a Magyar Nemzeti Tanács, a vajdasági magyar önkormányzatok, civil szervezetek, művelődési egyesületek és a vajdasági magyar politikai pártok képviselői elhelyezték a kegyelet virágait.

NAGYBECSKEREK
Nagybecskereken október 5-én az Emmanuel kamarakórus megtartotta hagyományos hangversenyét az aradi vértanúk emlékére a nagybecskereki székesegyházban. Az emlékhangversenyt megelőzően került sor Lázár Vilmos emléktáblájának a koszorúzására. A Magyar Nemzeti Tanács az emléktáblát állíttató Várady és Cikajló család képviselői, a Szent György lovagrend tagjai, valamint a nagybecskereki civil szervezetek és a politikai pártok képviselői helyezték el az emlékezés virágait. A koszorúzást követően az Emmanuel kamarakórus alkalmi koncertje, következett Konrád Emma karnagy vezényletével. Közreműködött Rontó Márta és Dutina Vilma. szólót énekelt, Mészáros Violetta.

MUZSLYA
Előadást tartottak Muzslyán az aradi vértanúk emléknapján, nemzeti gyásznapunk alkalmából a teltházas Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület nagytermében a nagybecskereki Madách Amatőr Színház színészei előadták Herczeg Ferenc: Szendrey Júlia című, három felvonásos színművét, Lilijana Ivanović rendezésében. A tájolást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.