BANAĆANI ŠTEDLJIVI: Potrošili samo tri promila više struje

Tokom izutetno vrelog jula, potrošači u srednjem i delu severnog Banata (oblast koji „pokriva“ Elektrodistribucija Zrenjanin) potrošili su 85,2 miliona kilovat časova električne energije što je svega 0,3 odsto (3 promila) u odnosu na juli 2016.

Za razliku od Banaćana, potrošači su, gledano na nivou cele Elektroprivrede Srbije (zbog intenzivnog korišćenja klima uređaja) potrošili za 20 odsto više električne energije u odnosu na prosek za jul. Radi se o 2 milijarde i 550 miliona kilovat časova. Najviše je potrošeno 11. jula: 89 miliona kilovat časova.

Područje ED Zrenjanin učestvuje u ukupnoj potrošnji električne energje u našoj zemlji sa nešto više do tri procenta.

M. S-n.