Banatski Boni i Klajd atakuju na manjine

Piše: Dalibor Bubnjević

Predstavnici vlada Srbije i Vojvodine prošle nedelje su potpisali Protokol o saradnji na izradi planske i tehničke dokumentacije za projekat Novi Sad – Zrenjanin – Borča! Navedeni dokument je potpisan u okviru zajedničke sednice vlada i predstavlja prvi korak ka izgradnji dve važne saobraćajnice za naš grad.
Za trasu Novi Sad – Zrenjanin pripremiće se idejni projekat sa studijom opravdanosti za izgradnju još dve trake u postojećoj regulaciji državnog puta. U pravcu ka Beogradu predviđena je izrada prostornog plana područja posebne namene i idejnog projekta sa studijom opravdanosti izgradnje državnog puta za deonicu ka Borči.
Pomenuta odluka dve vlade je od krucijalne važnosti za srednji Banat! Zahvaljujući ministru Goranu Kneževiću, Zrenjanin je zauzeo centralno mesto na sednici dveju vlada.
Međutim, u našem gradu su prisutni pojedinci koji svojim (ne)časnim radnjama pokušavaju da anuliraju sve pozitivne tendecije sa kojima se suočavamo. Prema nezvaničnim informacijama iz operativnih registara, direktor jednog ovdašnjeg javnog preduzeća i njegova najbolja drugarica pokušali su da izvrše pritisak na uređivačku politiku lista „Zrenjanin“ putem eventualne trgovine uticajem.
Zahvaljujući preventivnoj akciji nadležnih organa sprečena je šteta koja je mogla da uspori Srbiju u procesu evropskih integracija, budući da su banatski Boni i Klajd pokušavali da podstrekuju gašenje manjinskih strana u listu „Zrenjanin“.