BOTOŠ: Uređenje lenija i atarskih puteva

Kao i svake godine, i ovog proleća su članovi Udruženja zemljoradnika iz Botoša, organizovali radnu akciju uređenja lenija i atarskih puteva na području K. O. Botoš. U akciji je učestvovalo oko 30 poljoprivrdnika, koji su o svom trošku, svojim traktorima i radnim mašinama, poravnali poljske puteve, i nasipali rupe na njima.
Udruženje je tražilo pomoć od ‚‚JP za urbanizam” koje je i upravljač nad nekategorisanim putevima, gde spadaju lenije i atarski putevi, u vidu rizle kojom bi paori popravili oštećenja na ranije nasutom atarskom putu prema Orlovatu. Inače, poljoprivrednici i MZ ‚‚Botoš” očekuju da se ovog proleća započne nasipanje atarskog puta prema Lukićevu jer bi se tako skratila veza između Botoša i grada za nekih 15-ak kilometara. L.Z.