DDOR „NOVI SAD” I „DUNAV” – 220 zahteva za naknadu štete

Dve najveće osiguravajuće kompanije koje posluju u srednjem Banatu: DDOR „Novi Sad“ i „Dunav“ primile su zahteve za naknadu više od 220 slučajeva štete od nezapamćenog nevremena koje je pogodilo ovo područje u noći između 19. i 20. juna.

Osigurana površina je oko devet procenata ukupnih površina, a premija osiguranja jednog hektara pod pšenicom je oko 1.500 dinara.

Velika većina poljoprivrednika koji su osigurali useve od tri rizika koji spadaju u osnovni paket: grada, požara i udara grom saglasna je sa nalazima komisija osiguravajućih kuća.

Poruka osiguravača je da poljoprivrednici treba u maksimalnom obimu da osiguraju useve jer ih šteta koju pretrpe jedne godine često finansijski onesposobljava u naredne dve, tri godine. Ovo tim pre što država subvencioniše 40 procenata premije osiguranja – na površini do 20 hektara (do skoro je limit bio 100 hektara).Broj poljoprivrednika koji su useve osigurali za slučaj oluje, nažalost, minimalan je.

Prema nalazima Gradske komisije za procenu štete od nevremena, nedavna nepogoda zahvatila 9,5 hiljada hektara. Šteta je procenjena na 900 miliona dinara, što je – uz cenu od 16 dinara za kilogram – vrednost 57 hiljada tona pšenice, ili oko 45 hiljada tona kukuruza.
M. S-n.