FARMERKE ZA VRŠNjAKE

Humanost i darivanje nisu strani učenicima Gimnazije, Medicinske škole u Zrenjaninu i đacima Osnovne škole „Sveti Sava“ u Stajićevu. U zajedničkoj akciji ovih škola i Humanitarne organizacije „Vojvođanska inicijativa“, prikupljene su znatne količine odeće i obuće za vršnjake i mališane iz siromašnih porodica. Akcija „Farmerke za vršnjake“ dobija sve veću podršku mladih.
Akcija je uspela zahvaljujući Kseniji Diklić i Filipu Berhartu, predsednicima đačkih parlamenata, Svetlani Veljković iz Medicinske škole i Senki Jankov iz Gimnazije, profesorkama koje koordiniraju đačke parlamente u svojim školama, kao i volonterima u Stajićevu.