GRADSKA UPRAVA: Konkursi za mlade

Uprava grada Zrenjanina nastoji da što više promoviše mlade i znanje. Tako je tokom cele godine otvoren konkurs koji se odnosi na stručno usavršavanje, na učešće na olimpijadama znanja, kao i na takmičenja u zemlji i inostranstvu.
– Uslov za ovaj deo konkursa nije uspeh, već dodatno angažovanje, mladih osim školskih aktivnosti – kaže Olivera Lisica (na slici), načelnica Odeljenja društvenih delatnosti Gradske uprave. Iz ivog odeljenja pozivaju mlade da se prijave na konkurs i da dobiju dodatnu pomoć za stručno usavršavanje, rad i napredovanje.
Grad pomaže mladima koji učestvuju na naučnim i stručnim projektima, konferencijama, kao i onima koji objavljuju radove u stručnim časopisima.

M. B.