GRADSKO VEĆE: Goran Rakić likvidacioni upravnik

Utvrđivanjem odluka o likvidaciji javnih preduzeća „Rezervati prirode Zrenjanina“ i „Turistički centar Zrenjanin“ i predloga oduka o osnivanju Javne ustanove „Rezervati prirode“ i predlogom rešenja o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Zrenjanina, Gradsko veće je na jutrošnjoj sednici (kojom je predsedavao gradonačelnik Čedomir Janjić) učinilo korak ka usklađivanju rada ovih subjekata sa zakonom o javnim preduzećima. Pomenuta preduzeća gube status indirektno finansiranih iz gradskog budžeta.

Za likvidacionog upravnika JP „Turistički centar Zrenjanina“ i „Rezervata prirode Zrenjanina“ imenovan je mr Goran Rakić.

„Direkcija za uređenje i izgradnju grada Zrenjanina” se preimenuje u „Javno preduzeće za urbanizam“. Pretežna delatnost ovog preduzeća je arhitektonska, a ostale su inženjerske delatnosti i poslovno savetovanje.

Ništa manje značajna je odluka da se 50 procenata dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima – po završnom računu za 2015 godinu – koje ostvare javna preduzeća i ustanove kojima je grad osnivač moraju uplatiti u budžet grada Zrenjanina.

Diplomirani pravnik Miloš Korolija postavljen je za zamenika načelnika Gradske uprave Zrenjanina.

M.S-n.