ISTRAŽIVALI SMO: ŠTA SUGRAĐANIMA DONOSI NOVA ODLUKA O SNABDEVANjU TOPLOTNOM ENERGIJOM

Isključiti se ili ne, pitanje je sad!

Poslednje skupštinsko zasedanje aktuelnog odborničkog saziva obeležilo je donošenje mnogobrojnih odluka od kojih se izdvaja ona, usvojena aklamacijom vladajuće većine, o izmenama uslova snabdevanja toplotnom energijom preko Gradske toplane.
Ovim izmenama se, praktično, otežava isključenje iz sistema daljinskog grejanja, uslovi koje stanari stambenih zgrada za taj poduhvat treba da ispune, sada su izuzetno pooštreni, i čini se da će posledice tek trpeti svi korisnici daljinskog grejanja.
Tim povodom kontaktirali smo sa Gradskom toplanom, tražeći objašnjenje za ovakvu odluku i novu situaciju u kojoj su se zatekli korisnici njenih usluga.

ŠTA KAŽE TOPLANA
– Pre usvojene izmene člana 38. Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina, potrošači su bili u obavezi da popune formular saglasnosti za isključenje sa sistema daljinskog grejanja, potpisan od strane svih vlasnika stanova u svojoj zgradi. Mnogi potrošači su se žalili da ne mogu da ispune tražene uslove. Ovom izmenom, potrošači su u obavezi da dostave saglasnost skupštine stambene zajednice, što predstavlja 2/3 stanara zgrade – navodi se u obrazloženju koje smo dobili iz Gradske toplane.
– Ostali uslovi su usklađeni sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada koji je donet 2016. godine, Zakonom o energetici, Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača, kao i sa Pravilnikom o isključenju sa daljinskog grejanja koje je sačinila Radna grupa Udruženja Toplana Srbije. Napominjemo da Zrenjanin nije jedinstven po ovakvim uslovima predviđenim za isključenje. Novosadska toplana takođe, u svojoj Odluci o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom enegijom, propisuje jednake uslove – stoji u saopštenju Toplane.
Po donošenju ovakve odluke građani su negodovali, a oštru reakciju uputio je Zrenjaninski socijalni forum (ZSF).

NOVE OBAVEZE KORISNIKA
– Po do sada važećoj Odluci za to je bila potrebna saglasnost svih vlasnika, ali sada su uslovi toliko pooštreni da su korisnici daljinskog grejanja primorni da koriste usluge Gradske toplane bez obzira na cenu i kvalitet usluga – ocenjuje ZSF.
– Pored izmirenja svih obaveza, kupac koji želi da se isključi, ubuduće treba da dostavi i pisanu saglasnost skupštine stambene zajednice za obustavu isporuke toplotne energije stana, odnosno poslovnog prostora koji se snabdeva toplotnom energijom sa zajedničkog mernog mesta. Ukoliko postoje tehničke mogućnosti za potpunu obustavu isporuke toplotne energije, kupac je dužan da izradi idejni projekat objekta u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Dalje, dužan je da idejnim projektom objekta predvidi rekonstrukciju mašinskih instalacija i/ili toplotne podstanice kako bi se zadovoljili sledeći tehnički uslovi: 1) izmeštanje svih delova mašinskih instalacija za grejanje iz stana i/ili poslovnog prostora za koji je podnet zahtev za obustavu toplotne energije, 2) rekonstrukcija zidova prema susednim stanovima i /ili poslovnim prostorima i tretman kao „zidova ka negrejanom prostoru”, 3) rekonstrukcija međuspratnih konstrukcija prema susednim stanovima i/ili poslovnim prostorima i tretman kao „međuspratna konstrukcija iznad/ispod negrejanog prostora”.
Pojedinačni otkaz ugovora i isključenja kupaca je moguć ukoliko obustava toplotne  energije stana ili poslovnog prostora ne utiče na povećanje toplotnih gubitaka u stanovima, odnosno poslovnim  prostorima  krajnjih kupaca koji se graniče sa stanom, odnosno poslovnim prostorom koji je podneo zahtev za obustavu toplotne energije.
Kupac izvodi radove kojima se obezbeđuje obustava isporuke toplotne energije i snosi  sve  troškove  radova  i  materijala  koji  nastaju usled obustave isporuke toplotne energije – objašnjavaju novi propis u ZSF-u.

KO „PEGLA GUBITKE”?
– Toplana je prošle godine zabeležila gubitak od 82 miliona dinara, a njena kreditna zaduženost iznosi 388,6 mil. I pored loših poslovnih rezultata ovo javno preduzeće, pored mesečnih zarada, zaposlenima uplaćuje i dodatno penziono osiguranje. Kao jedan od razloga za nastajanje gubitaka u Toplani navode smanjenje prihoda od prodaje robe usled manje potrošnje prirodnog gasa i blaže zime za deo grejne sezone u periodima januar-mart i oktobar-decembar 2019. Zanimljivo je da su se na sastancima građana koje smo organizovali brojni potrošači žalili na podgrevanje stanova. Da li Toplna namerno i nepotrebno preterano greje stanove da bi smanjila svoje gubitke? – pita se ZSF.
U ZSF-u smatraju da bi zakonima i gradskim propisima trebalo prepustiti skupštinama stambenih zajednica da autonomno odlučuju o uslovima za isključenje sa sistema daljinskog grejanja. Prema Zakonu o stanovanju, vlasnici stanova samostalno mogu da uređuju svoje međusobne odnose.
– Stvarni cilj donete Odluke je da se stanari u potpunosti prinude da koriste usluge Gradske toplane koja očigledno nema nameru da svoje poslovanje učini efikasnijim u korist potrošača. Radi se o klasičnom slučaju zloupotrebe monopolskog položaja. Iako su predstavnici Toplane stalno isticali kako  mali broj vlasnika stanova želi da otkaže daljinsko grejanje, očigledno da u ovom javnom preduzeću strahuju da nezadovoljstvo građana njihovim radom može dovesti do povećanja broja isključenja – navodi se u saopštenju ovog udruženja.

MOĆNE TOPLANE
– Od 1997. u Srbiji postoji Poslovno udruženje „Toplane Srbije” koje trenutno ima 58 članova uključujući i najveće toplane, beogradsku i novosadsku. Ova moćna asocijacija ima veliki uticaj na formulisanje energetske politike i donošenje zakona u ovoj oblasti. Iako toplane imaju veliki broj korisnika, oni su neorganizovani i rasuti pa nisu u stanju da se suprotstave moćnom toplanskom kartelu. Takođe, zanimljivo je i da se pojedine zakonske odredbe selektivno primenjuju. Tako se isporučena toplotna energija u Zrenjaninu naplaćuje po utrošku, što je u skladu sa zakonom, ali se, prema našim saznanjima, tako ne postupa u Beogradu i Novom Sadu gde se cena obračunava po kvadratnom metru – napominju u ZSF-u.
Miroslava Malbaški