JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“: Kraći pad pritiska vode u gradu

Danas, 1. novembra, od 16 do 18 časova, JKP „Vodovod i kanalizacija“ obavljaće neophodne radove na svojim trafostanicama koje obezbeđuju električnu energiju za rad bunarskih pumpi na izvorištu odakle se grad snabdeva vodom.
– Dok traju pomenuti radovi deo bunara će biti van funkcije, što će dovesti do smanjenog pritiska vode u vodovodnoj mreži na teritoriji celog grada, a na višim spratovima u objektima kolektivnog stanovanja moguće je da dođe i do prekida vodosnabdevanja – rekao je Siniša Gajin, rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija iz ovog komunalnog preduzeća.
On je rekao da će odmah po završetku radova na trafostanicama i puštanja električne energije u sistem, uslediti postepena stabilizacija pritiska vode u mreži, a u narednih pola sata biće uspostavljeno uredno i stabilno vodosnabdevanje na teritoriji celog grada.

Foto: arhiva