KLEČANI REŠAVAJU KOMUNALNE PROBLEME SELA

Kraj mukama sa kanalizacijom
Izgradnja kanalizacije, započeta pre više godina u Kleku, u narednih 90 dana trebalo bi da bude završena. U većem delu mesta, prema rečima Gorana Stajića, predsednika Saveta Mesne zajednice, radovi su okončani. Takozvani zadnji deo sela, niži od novijeg dela za više od jednog metra, još čeka na finalizaciju.
Kada govore o lokalnim problemima, Klečani imaju u vidu i potrebu da što pre zamene vodovodne cevi od azbesta. Gradnjom dalekovoda i trafo-stanice, oni takođe nameravaju da ujednače snabdevanje električnom energijom svih delova sela. Uređenje centra Kleka, asfaltiranje ulica, završetak izgradnje sale za borilačke sportove, rekonstrukcija vatrogasnog doma i gradnja crkvenog zvonika i kapele, takođe su deo ambicioznih planova aktuelnog Saveta Mesne zajednice.

Lj. Đurić

Opširnije u štampanom izdanju