KO MOŽE BITI PROFESIONALNI UPRAVNIK ZGRADE, KOJA SU ZADUŽENjA I KAKO DO LICENCE?

Od skupštine stanara do pravnih lica

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, predviđa da svaka zgrada ima upravnika. Sada će kućni saveti imati prilike ne samo da biraju upravnika među vlasnicima stanova, nego će taj posao moći da prepuste i profesionalcu.

POSAO ZA PROFESIONALCA
Stanari mogu između sebe da postignu dogovor da li će funkciju upravnika obavljati neko od njihovih komšija, ili će doneti odluku da to radi i profesionalni upravnik. Novim Zakonom uvedena je i institucija prinudnog upravnika zgrade koji će biti dodeljen zgradama samo ako stanari ne mogu da se dogovore za neku od ponuđenih opcija. U tom slučaju lokalna samouprava će im dodeliti licenciranog prinudnog upravnika.
Prema rečima Momčila Nikolčića, v. d. direktora Regionalne privredne komore Srednjobanatskog upravnog okruga, upravnik je dužan da prođe obuku za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrade. Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova. Kako kaže, uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika je da ima, najmanje, završenu srednju četvorogodišnju školu, položen ispit za profesionalnog upravnika, licencu, i da se upiše u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

PRIVREDNA DRUŠTVA ILI PREDUZETNICI
– Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici, angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika. Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja primenjuje se od 6. maja ove godine. RPK je dobila ovlašćenja da ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu Komore, organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju ove delatnosti – kažu u Regionalnoj privrednoj komori. Cena obuke, iako još uvek nije u potpunosti definisana, biće do 30 hiljada dinara.
Svi zainteresovani za obuku za sticanje licence mogu da kontaktiraju RPK na telefon 023/535-890. Obuke će biti organizovane u junu i julu u Gradu Zrenjaninu.

SVRHA ZAKONA
Saša Božjak, direktor firme „HKS” koja održava stotinak zgrada u Zrenjaninu, kaže da Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ide firmi u prilog, jer će profesionalni upravnici morati da imaju znanja o struji, vodi, bravariji, održavanju lifta čime se zaposleni u „HKS”-u godinama bave.
– Profesionalni upravnici mogu biti i naši radnici, licencirani za to, koji će upravljati zgradama, čak i onim koje ne održavamo – naglašava direktor firme „HKS”. – Zakon predviđa da komunalni policijaci proveravaju da li su zgrade registrovane, i da li imaju upravnika. Ukoliko ne budu imale, građevinska inspekcija će kažnjavati stanare. Dešava se da u jednoj zgradi ima 30 stanova i ne mogu da se dogovore oko najosnovnijih stvari. Ovim Zakonom će se takvi problemi rešiti – ističe Božjak.
On kaže da je firma „HKS” do sad sklapala ugovore sa predsednicima kućnih saveta i da još uvek rade po tom sistemu. Prema njegovim rečima, oko 20 odsto zrenjaninskih zgrada nema predsednika kućnog saveta.
– Ima mnogo nepoznanica u tom Zakonu, kao što je zajednički račun koji bi trebalo da podrazumeva održavanje zgrade, fond za hitne popravke na zgradi i upravnik. Dužnost upravnika biće da registruje zgradu, održava sastanke, vodi računa o plaćanju, rešava probleme u zgradi. Naša firma će licencirati nove ljude koji će se isključivo baviti upravljanjem zgrada – ističe Saša Božjak.

DUGOGODIŠNjE POVERENjE TRKULjI
Dragan Trkulja, obavlja dužnost predsednika kućnog saveta oko šest godina u zgradi na Bulevaru Veljka Vlahovića, broj 55. Skupština stanara ga je u februaru mesecu ponovo izabrala na tu funkciju, što govori da stanari nemaju primedbi na njegov rad. Prema njegovim rečima, na ovoj funkciji, prema Zakonu može da bude naredne četiri godine.
– U toku je registracija zgrade, treba da dobijemo PIB i matični broj, kako bismo otvorili žiro račun na koji ćemo uplaćivati članarinu. Nadam se da će u toku godine osmisliti pravilnik. Kao predsednik skupštine stanara nemam i ne znam kome da se obratim u lokalnoj samoupravi zbog nedoumica sa ovim Zakonom – naglašava Trkulja i dodaje da je zadovoljan saradnjom sa stanarima u toj zgradi, koju održava firma „Valir”.

I. ISAKOV-M. STOJIN