LA TORAC,cea de-a IV manifestare gastronomică

„Secretele din bucătăria bunicii” –
Manifestrea , „Secretele din bucătăria bunicii”, organizată deja tradițional de Asociația Femeilor „BANAĆANKE – BĂNĂȚENELE, Torac” a avut loc pe 10 septembrie în curtea școli „George Coșbuc” din Torac. Gazdele a reunenit 14 asociații atât din municipiul Jitiște și Voivodina, precum și ospeții din localitatea Dumbrăvița România. În numele organizatorilor celor prezenți sau adresat, Slagiana Chitarescu, președinta Asociației Bănățenele, apoi Svetlana Marković din cadrul Comitetului de organizare mulțumind asociațiilor pentru participare. Celor prezenți sa adresat Cipu Ionel în numele Comunități locale precum și Jelena Travar Miljevici de la Comuna Jitiște care a menționat:
– „ Acesta a fost unul din evenimente , care a fost prevăzut și în cadrul proiectului „Menținerea celor patru domenii legate de tradiție și obiceiuri”, finanțat din partea colaborării transfrontaliere interregionale IPA România – Serbia, care se realizează prin parteneriat între Comuna Dumbrăvița (România), partener de bază și Comuna Jitiște.
Cinstea de-a inugura manifestarea a fost oferită lui Mira Novaković , președinta Organizației Turistice Jitiște.

slika za tekst 3 2
În cadrul părții competitive lucrările în concurență, la trei categori a fost creearea unui spațui expozițional cât mai frumos, cea mai bună prăjitură sărată sau dulce, după receta veche a bunicilor. Juriul în componența: prof. Virginia Petrovici, ing.Viorica Baloș și dr. Filip Baloș a avut o sarcină dificilă, deoarece nu este ușor de a decide cu privire la primul printre cele mai buni. Juriul a decis următoarele premii: În categoria „Expoziție” cele mai bune lucrări realizate manual au fost prezentate de Asociația pensionarilor din Torac care au primit locul I, Asociația femeilor”Vredne ruke Banata-Mâini harnice Bănățene „ din Vladimirovaț, locul II, iar locul III a revenit „Vredne ruke „ din Srpski Itebej. Pentru specialități sărate locul III a revenit  Asociației femeilor „Boboacele” din Banatsko Novo Selo-Satu Nou, locul II Asociației femeiilor „Mladost” din Čestereg, iar locul I Asociației „Vidovdan” Banatsko Karađorđevo. La categoria prăjituri dulci locul III a revenit Asociației „Boboacele”, locul II Asociației Comunități locale Orlovat, iar locul I oaspeților din România-Dumbrăvița. În carul everimentuluis-au prezentat asociațiile de femei din Česterg, Orlovat, Krajišnik, Banatski Dvor, Melenci. Manifestrea a fost sprijinită de către Secretariatul Provincial pentru Economie și turism,pentru agricultură, silvicultură și Gospodărire a Apelor și al Educație, a Comunei Jitiște dar și a sponzorilor.

M.V.