LICITACIJA ORANICA U DRŽAVNOJ SVOJINI PROŠLA RUTINSKI

Zemlja išla kao podmazana
Javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području Zrenjanina, održano u ponedeljak, utorak i sreda, u prostorijama Poljoprivredne stručne službe, prošlo je rutinski, bez „nabijanja” arende. Od ukupno 13.378 hektara izdato je približno 90 procenata površina u 28 katastarskih opština.
Skoro sve parcela izdate su po početnoj ceni, sa samo jednim licitantom Ostali zainteresovani su odustajali uoči početka licitacije. Članovi Komisije za licitaciju, u kojoj izbrojali više od deset ljudi, samo su posmatrali šta se ispred njih dešava i rutinski odradili svoj posao. Sve je išlo kao podmazano, tako da su se za svaki slučaj prisutni policajci dosađivali.
M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju