MILICA DAMJANOVIĆ TOMIN O DUALNOM OBRAZOVANjU U SREDNjoj POLjOPRIVREDNoj ŠKOLi

Nadamo se bar jednom odeljenju više
Nagrada Regionalne privredne komore, nedavno uručena Srednjoj poljoprivrednoj školi za uvođenje dualnog obrazovanja, povod je za razgovor sa direktorkom ove ustanove Milicom Damjanović Tomin. Sa profesorkom srpskog jezika i književnosti razgovaramo o značaju nagrade i planovima za školu koji će se realizovati tokom godine. Kako je rekla, ovo je jedina škola u regionu koja je počela da sprovodi program dualnog obrazovanja putem veoma uspešnog pilot projekta, pa je s tim u skladu i nagrada Komore došla kao potvrda radu menadžmenta škole.
S. VORKAPIĆ

Opširnije u štampanom izdanju…