MR GORAN RAKIĆ, JAVNI PRAVOBRANILAC GRADA ZRENjANINA, DOBIO VIŠE OD 800.000 DINARA KAO NAKNADU ZA LIKVIDACIJE TRI JAVNA PREDUZEĆA

Rakiću naknada i za „Radio Zrenjanin”

Javni pravobranilac Grada Zrenjanina mr Goran Rakić, za posao likvidacionog upravnika u tri javna preduzeća (JP „Radio Zrenjanin”, JP „Turistički centar Grada Zrenjanina” i JP „Rezervati prirode”) dobio je od Grada Zrenjanina 810.779 dinara u neto iznosu, potvrdili su iz Gradske uprave Grada Zrenjanina našem listu. Pritom, likvidaciju JP „Radio Zrenjanina” nije vodio Rakić, već Željko Babić, budući da je Agencija za borbu protiv korupcije odlučila da bi tom funkcijom javni pravobranilac bio u sukobu interesa. Rakić je na tu odluku podneo žalbu, koja je odbačena kao neosnovana. Istu odluku donela je Agencija u slučajevima „Turističkog centra” i „Rezervata prirode”, ali je Rakić podneo žalbu i na te odluke, a konačni odgovor Agencije se čeka.
U međuvremenu, mr Goran Rakić je, prema odgovoru Gradske uprave Zrenjanina našoj redakciji, od novembra 2016. godine do kraja maja ove godine zbog rada na mestu likvidacionog upravnika dobio šest isplata.
Prva od njih bila je u januaru ove godine u iznosu 120.562 dinara za „Rezervate prirode” i „Turistički centar”. Početkom februara iz budžeta Grada Zrenjanina isplaćeno mu je 180.843 dinara za JP „Radio Zrenjanin”, iako nije jasno zašto, jer je tu likvidaciju vodio Željko Babić, kojeg je Skupština Grada Zrenjanina imenovala za likvidacionog upravnika posle odluke Agencije za borbu protiv korupcije da bi Rakić bio u sukobu interesa ako bi vodio „gašenje” tog preduzeća. Ipak, u odgovoru koji je našoj redakciji dostavila Marija Dimitrijević iz službe Skupštine Grada, navodi se da je novac isplaćen na osnovu rešenja Privrednog suda u Zrenjaninu. Dalje, istog meseca isplaćen je novac (120.562 dinara) za posao likvidatora u „Rezervatima” i „Turističkom centru ”, a u martu 147.688 RSD za sva tri preduzeća. Krajem aprila je iz gradske kase isplaćeno još 120.562, da bi poslednjeg dana maja Rakić dobio šestu isplatu od 120.562 dinara.

  • Ko određuje iznos naknade
    Prema Zakonu o privrednim društvima, likvidacioni upravnik ima pravo da mu se nadoknade troškovi koje je imao u sprovođenju likvidacije, kao i na isplatu naknade za rad. Naknadu za rad i visinu troškova sprovođenja likvidacije određuju ortaci, komanditori, odnosno skupština, a u slučaju spora ili kada to društvo ne odredi, likvidacioni upravnik može tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku odredi iznos naknade za rad i nadoknade troškova.
    Ipak, iz Skupštine Grada Zrenjanina do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor na pitanja da li je to telo pre imenovanja Rakića za likvidacionog upravnika znalo da bi pravobranilac, prema zakonu, bio u sukobu interesa i ko je odredio iznos naknade za njegov likvidacioni rad.

Suzana Kokavski