NA „PUPINU“: Upoznaj budući fakultet

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin”, u susret upisu, održana je ove nedelje prva manifestacija „Otvorena vrata“. Blizu 60 maturanata, pretežno iz Hemijsko-prehrambene i tekstilne škole „Uroš Predić”, ali i onih iz Vršca i Požarevca, imali su prilike da obiđu fakultet i u razgovoru sa studentima i profesorima se upoznaju sa studijskim programima, ali i sa uslovima studiranja na ovoj akademskoj ustanovi, čiji je moto „Znanje za novo vreme“.

Najavljeno je održavanje pripremne nastave za prijemni ispit i probnog prijemnog ispita, 22. aprila.

rsz_u_susrt_upisu_pupin2

Maja Popović Božić i Maja Čolak iz kompanije „Vega IT Sourcing” održale su motivaciono predavanje o sreći na poslu, dok su prof. dr Bogdana Vujić i msc Una Marčeta održale stručno predavanje iz zaštite životne sredine.

M.B.

Fotosi: TF „Mihajlo Pupin”