NÁDAS HELYETT PARK-A NAGYBECSKEREKI PÜSPÖKSÉGI CARITAS KEZDEMÉNYEZÉSE

Figyelemfelkeltő akciót szerveztek Muzslyán
Muzslya helyi közösség területén január óta a nagybecskereki Püspökségi Caritas által kezdeményezett projekt keretén belül különböző területrendezési munkálatok folynak az egykori nádas területén. Október 13-án a természeti katasztrófák csökkentésének világnapján a Caritas szervezésében a muzslyai Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai – néhány helybeli lakos segítségével – figyelemfelkeltő akciót szerveztek a Moravska utcában, mely keretén belül sor került a környező utcákból lezúduló esővíz levezetésére a nádasban levő lecsapoló csatornába. Hogy ez a nagy mennyiségű csapadék, amely az elmúlt évek során több ízben veszélyeztette és árasztotta el a családi házak udvarát el tudjon folyni, a műút alatti áteresztő-csatornákat mielőbb ki kellett tisztítani.
A muzslyaiak évtizedes álmának megvalósítása a 2015/2016-os év folyamán a nagybecskereki Caritas által a helyi tanáccsal, a civil szervezetekkel, az Önkéntes Tűzoltó Testülettel és a Szervó Mihály Általános Iskola tanulóival közösen szervezett képzésen merült fel, melynek témái a környezettudatos életmódra való nevelés és a természeti katasztrófák (árvizek, tűzesetek) története, azok megelőzése, valamint a váratlan események elleni védekezés fontossága voltak. A Caritas tagjai ekkor felkarolták a muzslyaiak óhaját és a pályázat-elbírálás után támogatást kaptak az ausztriai és néhány nyugat-európai Caritas szervezettől eme projektum megvalósítására.