Nagybecskereki Egyházmegye

Betlehem, Betlehem…

Huszonkettedszer, Székelykevén pedig immár ötödik alkalommal tartották meg a Dél-Bánáti Betlehemes Játékok és Karácsonyi Szokások találkozóját. Azt az 1997-ben útjára bocsájtott vándortalálkozót, melynek révén a decemberi furtina időjárás sűrejében is egybegyűlhet az egyre elnéptelenedő régió eleiktől örökölt hagyományát éltető szórványmagyarsága.
Kettőezertizennyolc december tizenötödike volt. Komoly havazással is gazdagított kalendáriumi nap, ami az ennél sokkal fajsúlyosabb megpróbáltatásokat is kibírt délieket legfeljebb körültekintőbb közlekedésre inté, de odahaza veszteg nem marasztalá.
A házigazdák igyekezetét jelenlétükkel a hertelendyfalviak, az ürményháziak, a sándoregyháziak, a verseciek, a torontálvásárhelyiek, a keveváriak, a fejértelepiek és az udvarszállásiak karolták fel. Összesen mintegy kétszázötven aktív részvevővel, ami nem valami óriási szám. Hiszen volt e rendezvény tömegesebb is. Viszont ha megnézzük, hogy a felsorolt települések egyikén-másikán már összességében sem él ennyi ember – magyar ajkúról nem is beszélve!…Nos, akkor ez a számadat is teljesen más értelmezést kap. S persze, érkeztek vendégek Dettáról is, a romániai Bánságból.
Bővebb beszámolót lapunk karácsonyi nyomtatott számában tervezünk hozni. Addig meséljenek a fotók, valamint a fellépői névsor.
Martinek Imre