Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda-hírek az egyházmegyéből

Templombúcsút tartottak Nezsényben

Nezsényben augusztus 5-én megtartottuk a templomunk búcsúját, a Havas Boldogasszonyt ünnepét. A búcsúszentmisét Pastyik Róbert atya, az Általános Helynök mutatta be. Jelen volt ft. Mellár József esperes, ft. Halmai János, ft. Csipak Csaba, ft. Masa Tamás, ft. Tapolcsányi Emánuel, Tápai Leon, papnövendék, és a plébánia kormányzónk, ft. Ohoiledwarin Elias.
Valóban hálát adunk a Mindenható Istennek, hogy azon a szép napon, a koronavírusi helyzet ellenére, el tudtunk jönni, és imádságos szívvel és lélekkel együtt megünnepeltük a Havas Boldogasszonyunk ünnepét – a Templomunk búcsúját. Hiszünk abban, hogy ebben a nehéz és bizonytalan időben az Égi Édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária mindig velünk van, ahogy úgy szoktunk imádkozni: „Mária mindig segít, minden időben. Mária mindig segít, minden balsorsban.”