NIKOLINA ŠERFEZE O NEDOUMICAMA KOJE MUČE GRAĐANE I POREZU NA IMOVINU

Više para za kvadrat stana

Krajem prošle godine precizirane su prosečne cene kvadrata nepokretnosti u Zrenjaninu, na osnovu kojih se određuje visina poreza na imovinu za 2023. godinu. Prosečne vrednosti se opredeljuju na osnovu prometa ostvarenog u 2022. Nikolina Šerfeze, zamenice načelnika odeljenja za finansije lokalne samouprave podseća da je predviđeno ukupno pet zona za oporezivanje, od čega prve tri obuhvataju teritoriju grada. Četvrtu čine obližnja sela koja su bolje povezane sa Zrenjaninom, dok su u petoj udaljenija naselja.

POLJOPRIVREDNICI BEZ POVEĆANJA
– Na tržištu je došlo do rasta cena metra kvadratnog kada je reč o stanovima. Što se tiče vrednosti kuća one su nešto niže, dok je kod poljoprivrednog zemljišta tržište već duži vremenski period stabilno. Samim tim, obveznici poreza na imovinu koji gazduju poljoprivrednim zemljištem (najveći što se tiče fizičkih lica) neće imati gotovo nikakvo povećanje. Vlasnici stanova, kuća, poslovnih, pomoćnih prostora i građevinskog zemljišta mogu očekivati da im rešenja za 2023. godinu budu nešto uvećana. Kreću se u zavisnosti od vrste nepokretnosti i zone u kojoj se nalazi od dva do dvadesetak odsto (za stanove u prvoj zoni). Kod nekih vrsta nepokretnosti nema izmena, dok je kod drugih primetan pad vrednosti – objasnila je Nikolina Šerfeze.
Prema njenim rečima, poreski namet kao i ranijih godina utvrđuje se rešenjem. Ona su akontaciona i do dobijanja za 2023. obveznicima dospevaju kvartalne rate koje su jednake poslednjoj iz 2022. godine. Na adrese sugrađana pristižu do 14. februara, maja, avgusta i novembra. Naša sagovornica dodaje da nalozi za uplatu, koje lokalna poreska štampa i šalje svojim platišama, pre dospeća svake rate, nije zakonska obaveza i oni ne bi trebali da se na njih oslone.
– Obaveza nastaje i ako poreski obveznik nije dobio nalog. Sami bi trebalo da ih ispune ili plate elektronski. Rešenja se dostavljaju na adresu i to onu koju je poslednju sugrađanin dostavio nadležnom poreskom organu. Svi koji su se registrovali na e-Upravu rešenja dobijaju u elektronsko sanduče – rekla je Šerfeze.
Napominje da poreski obveznici na rešenja imaju pravo žalbe u skladu sa Zakonom. Takođe, mogu podnositi i zahteve za usaglašavanje stanja, izdavanje uverenja i doći lično na šalter broj 9 u sali 53 u gradskoj kući da se informišu.

PENZIONERI NAJREDOVNIJE PLATIŠE
– Od 2020. godine notari, odnosno javni beležnici, odseku za lokalnu poresku administraciju dostavljaju sve ugovore i ostavinska rešenja kao i prijave za utvrđivanje poreza na imovinu. Za sve promene koje su nastale ranije, kao i promene vlasništva koje nastaju na osnovu sudskih ili odluka javnih izvršitelja, poreski obveznici su dužni da prijave nadležnom organu i predaju određeni (PPI-2) obrazac – ističe zamenica načelnika.
Obveznici stanje na svom računu mogu videti elektronski. Na isti način mogu podnositi i zahteve kao i izvršiti uplate.
– Za poreska dugovanja koja obveznici nisu izmirili, lokalna poreska administracija sprovodi prinudnu naplatu blokadom računa, plata, penzija, kao i upisom zabrane otuđenja i prodajom nepokretnosti. Kako ne bi dolazilo do tih sutuacija, apelujemo da redovno izmiruju obaveze. U skladu sa Zakonom postoji mogućnost podnošenja zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga, koji obvezniku predstavlja veliko opterećenje, odnosno plaćanja duga na rate uz otpis 50 odsto kamate.
Značajno je istaći da poreski obveznik koji stanuje u nepokretnosti (adresa prijavljena u MUP-u) ima pravo na umanjenje od 50 odsto utvrđenog nameta, ali o tome mora obevestiti nadležnu lokalnu administraciju koja nije po službenoj dužnosti zadužena da brine o promeni adrese – kazala je naša sagovornica.
Prema rečima Nikoline Šerfeze, velika većina poreskih obveznika su redovne platiše i procenat naplate je veći od 90 odsto. Najredovniji su penzioneri i veliki poljoprivrednici.

Miroslava Malbaški

  • KAKO SE INFORMISATI
    Sva obaveštenja građani mogu dobiti na šalteru, ali i na imejl poreska.uprava@zrenjanin.rs i na telefone 023/315-0032, 315-0031, 315-0035, 315-0036, 315-0030 315-0033, 315-0142 (prinudna naplata i reprogram).