NOVA KNJIGA DR FILIPA KRČMARA O TORONTALSKOM VELIKOM ŽUPANU

Redak iskorak u proučavanju Habzburške monarhije

Laslo Karačonji i njegovo doba. Torontalska biografija u svetlu novinskih natpisa (1854–1869)”- nova je knjiga istoričara dr Filipa Krčmara, a promovisana je nedavno u salonu Narodnog muzeja. Monografija govori o trostrukom velikom županu Laslu Karačonjiju Beodranskom kroz prizmu stotinak novinskih tekstova nemačkih i srpskih listova.
O knjizi su govorili recenzenti dr Milivoj Bešlin sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i dr Aleksandar Kasaš, profesor u penziji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, izdavači Dragan Rauški (Udruženje za negovanje tradicije Novi Bečej) i Senka Vlahović (Banatski kulturni centar Novo Miloševo), kao i autor dr Filip Krčmar.
– Reč je o delu u kojem se kroz život jedne značajne istorijske ličnosti Banata u 19. veku prelama čitava istorija ovog podneblja. To je period bogat političkim turbulencijama, promenama i važnim dešavanjima. Knjiga nije samo njegova biografija, već malo više od toga. U njoj su obrađene važne istorijske teme, između ostalog i međunacionalni odnosi Srba i Mađara, političke promene, a sve je sagledano kroz prizmu novinskih tekstova – objasnio je dr Filip Krčmar.
Izvor za monografsko delo bili su mu najznačajniji časopisi toga vremena – „Grosbečkereker vohenblat” (Gross Becskereker Wochenblatt) na nemačkom, ali i listovi na srpskom „Srpski dnevnik” i „Zastava” koji su Karačonjija prikazivali u negativnom svetlu.


– Monografija je nastala tako što su se u jednom trenutku poklopila moja ranija istraživanja sa nastojanjem ljudi iz Novog Miloševa da promovišu kulturno nasleđe sredine kojoj pripadaju. Tako je ova knjiga ugledala svetlost dana – rekao je naš sagovornik zahvalivši se izdavačima, recenzentima i prijateljima na pomoći i podršci.
Prema rečima eminentnih stručnjaka, knjiga dr Krčmara je veoma značajna u istoriografskom smislu.
– Krčmar je znalački kontroverznu ličnost stavio u istorijski kontekst. U knjizi se, pored određenog broja ilustracija, nalaze i korišćeni izvori i literatura vezana za biografiju Lasla i porodice Karačonji. Svaka stranica teksta svedoči o velikom uloženom trudu i ozbiljnom istraživačkom radu na prikupljanju podataka mladog i perspektivnog istoričara – rekao je u recenziji prof. dr Aleksandar Kasaš.
Dr Milivoj Bešlin je u svom obraćanju istakao da je dr Krčmar briljantan poznavalac habzburške i evropske istorije 19. veka i da se i pre ove knjige potvrdio kao pouzdan istraživač i u srpskoj istoriografiji neprevaziđeni poznavalac istorije Torontalske županije.
– Navedena monografija o Laslu Karačonjiju je samo jedan rukavac njegovih opsežnijih istraživanja. Vizuelno odlično opremljena, stilski besprekorno napisana, knjiga „Laslo Karačonji i njegovo doba” autora dr Filipa Krčmara, predstavlja hvale vredan i u srpskoj istoriografiji redak istraživački i interpretativni iskorak u proučavanju istorije Habzburške monarhije – objasnio je dr Milivoj Bešlin, istoričar.

Miroslava Malbaški