NOVOGODIŠNjA SVEČANOST U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI ZRENjANIN

Dodeljena tradicionalna priznanja

Za najbolje poslovne i preduzetničke rezultate u 2015. godini prošlog četvrtka u Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin dodeljena su tradicionalna godišnja priznanja. Dobitnici nagrade u vidu Plakate za 2015. godinu su Elektrotehnički institut „DEC” , restoran „Kamel”, Srednja poljoprivredna škola i doo „Carska bašta”. Nagrade Komore u vidu Diplome dobili su dr Dejan Molnar, Dragan Ranisavljević, Angela Gavrilović i Aleksa Šarenac . Dobitnik posebne nagrade sa Plaketom ovog puta je mr Milovan Eremić.
Z.D.

Opširnije u štampanom izdanju