ORGANIZACIJA RVS ZRENjANIN: Тanja Dulović na čelu

Na Izbornoj skupštini gradske organizacije rezervnih vojnih starešina (RVS) Zrenjanina za predsednicu je izabrana Tanja Dulović. Novi Upravni odbor čine Dragan Beljanski (zamenik predsednice), Goran Starčević, Dragan Puzović, Danica Marinkov, Goran Gluvajić i Mile Novaković. U Nadzornom odboru će biti Milenko Cukućan (predsednik), Milutin Stevšić i Đura Zavišin.
Skupština je odala priznanje članovima koji su sačuvali organizaciju u proteklim godinama pa su tako Zoran Miškeljin, Jovan Munćan, Jovan Ugrinov i Šandor Mesaroš proglašeni za počasne članove Organizacije rezervnih vojnih starešina.
– Prvi cilj nam je da napravimo bazu članova, zatim da uredimo prostorije koje će biti u kasarni u Zrenjaninu. Obezbeđenje stabilnog finansiranja je naredni korak, a potom ćemo doneti realan plan za 2017. godinu i formirati medijski tim koji će upoznavati građane sa ciljevima organizacije – istakla je Tanja Dulović, predsednica gradske organizacije RSV Zrenjanin.
Ona je dodala da će se zalagati da se ravnopravno vrednuju datumi iz naše istorije i da će organizacija poštovati svaku žrtvu koja je život dala ili posvetila borbi za slobodu. Što se tiče razvoja organizacije, predviđeno je da se u rad mogu uključiti i oni koji nisu rezervni oficiri. Prva aktivnost će biti (u saradnji sa Komandom za razvoj banatske brigade) na manifestaciji „Otvoreni dan” koji je zakazan za 11. oktobar, tada će se predstaviti organizacija rezervnih vojnih starešina.

N. M.