OTKRIVAMO: KOLIKO SREDSTAVA POKRAJINA ULAŽE U SREDNJOBANATSKI OKRUG

Da li je Zrenjanin zapostavljen?

Pretragom podataka na sajtu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine čini se da je Grad Zrenjanin najmanje zastupljen kada je finansiranje projekata u pitanju, premda je najavljeno nekoliko investicija. Kako se vidi, Gradu Zrenjaninu je prošle godine odobren jedan projekat u oblasti vodosnabdevanja i zaštite životne sredine. Tim povodom, obratili smo se Upravi za kapitalna ulaganja APV jer nas je zanimalo koji projekti su odobreni u 2018. godini Srednjobanatskom okrugu i kada će početi njihova realizacija, a koji se projekti, odobreni 2017, već ostvaruju.

VOJVOĐANSKO „P”
Prema rečima Nedeljka Kovačevića, direktora Uprave za kapitalna ulaganja APV, u periodu od jula 2016. godine do danas, Uprava je na konkursima za finansiranje i sufinansiranje projekata odobrila ukupno 455.251.075,14 dinara za realizaciju 12 projekata na teritoriji Srednjobanatskog okruga, a da je, pored toga, u skladu sa posebnom odlukom Pokrajinske vlade, finansirana i nabavka angio-sale za Opštu bolnicu „Đorđe Joanović” u Zrenjaninu.
– Pokrajinskim budžetom za 2018. godinu, planirano je i finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju brze saobraćajnice državnog puta Ib reda broj 12 (Novi Sad-Zrenjanin) i državnog puta Ib reda broj 13 (Zrenjanin-Borča) – Vojvođansko „P” i u toku je priprema konkursne dokumentacije za objavljivanje javne nabavke. Pokrajinska vlada je u februaru 2018. zadužila Upravu da sprovede postupak javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije, kao i tehničke kontrole projekta rekonstrukcije i dogradnje dvorca Heterlend u Bočaru u Opštini Novi Bečej, te se priprema konkursna dokumentacija za raspisivanje i ove javne nabavke – naveo je Kovačević.

KOME IDE NAJVIŠE
Na osnovu pregleda realizacije projekata za koja su sredstva dodeljena na konkursima Uprave, ove godine odobren je novac za tri projekta – jedan u Gradu Zrenjaninu, druga dva u opštinama Nova Crnja i Novi Bečej. Grad Zrenjanin dobio je 120.111.243,12 dinara za rekonstrukciju atletske staze. Opštini Nova Crnja dodeljeno je 51.764.150,60 za izgradnju saobraćajne infrastrukture u naseljenim mestima, dok je Opština Novi Bečej za izgradnju postrojenja za pripremu vode za piće u Novom Bečeju – I faza dobila 115.000.000 dinara. Za sva tri projekta u toku je priprema javne nabavke.
Prethodne godine, Uprava je Srednjobanatskom okrugu odobrila sredstva za devet projekata (jedan za Grad Zrenjanin i osam za opštine, najviše Opštini Novi Bečej). Gradu Zrenjaninu je dodeljeno 24.382.087,90 dinara za izgradnju atmosferske kanalizacije u Bosanskoj ulici, a očekuje se uvođenje izvođača u posao. Opštini Žitište odobreno je 28.563.564,35 dinara za nastavak izgradnje I faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Žitište – hidromašinska i merno-regulaciona oprema cevovoda na postrojenju i očekuje se uvođenje izvođača u posao. Opština Nova Crnja dobila je 24.180.458,72 dinara za izgradnju postrojenja za dezinfekciju vode u naseljenim mestima Nova Crnja i Vojvoda Stepa (u toku je postupak javne nabavke), kao i 22.787.381,57 dinara za izgradnju saobraćajne infrastrukture u naseljenim mestima, čija je realizacija u toku. U Opštini Novi Bečej u toku je izgradnja sekundarne mreže fekalne kanalizacije „Šušanjski sliv” za šta je odobreno 20.132.079,75 dinara, kao i rad na javnoj uličnoj rasveti u istočnoj radnoj zoni, za šta je odobreno 8.351.484 dinara.
Za nabavku vozila za pružanje hitne pomoći odobreno je 4.041.536 dinara, što je realizovano prošle godine, dok je za izgradnju saobraćajnica u Južnoj industrijskoj zoni u Novom Miloševu izdvojeno 19.929.803,22 dinara i završena je ove godine. Opštini Sečanj prošle godine dodeljeno je 16.007.285,91 dinar za ugradnju postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije, a realizacija ugovora je u toku.

  • 536 MILIONA DINARA ZA BRZU TRAKU
    – U skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2018. godinu, u razdelu posebnih projektnih aktivnosti, planirana su sredstva u iznosu od 536.000.000 dinara za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju brze saobraćajnice državnog puta Novi Sad-Zrenjanin i Zrenjanin-Borča. Planirano je da će se ceo projekat finansirati u saradnji sa Republikom – rekao je Nedeljko Kovačević.

I.ISAKOV