PODSTICAJ ZAPOŠLjAVANjU MLADIH: Obuka, praksa i posao

U sklopu projekta „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, 40 mladih nezaposlenih lica obuhvaćeno je teorijskom obukom iz oblasti zanatsva i moderne poljoprivrede, a njih 20 je upućeno na tromesečnu radnu praksu kod odabranih mentorskih preduzeća. To su podaci saopšteni na završnoj konferenciji ovog projekta, održanoj juče u Žitištu.
Projekat je realizovala Opština Žitište u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat (RCR Banat) i Opštinom Sečanj, a finansiralo ga je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave, u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.
Na konferenciji su govorili predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević, lokalni asistent projekta Jelena Travar Miljević i menadžer projekta Branislav Milosav.  Da je ceo koncept projekta bio dobro isplaniran i uspešno sproveden, svedoči podatak da će najmanje pet mladih ljudi, nakon prakse, nastaviti da radi u mentorskim kompanijama, dok se očekuje da jedan broj lica zasnuje radni odnos u narednim mesecima, čulo se na konferenciji.
Realizacija projekta trajala je 7 meseci, a ukupna vrednost projekta bila je 2.906.000 dinara.
L. Z.