POGLED SA STRANE: BANAT i ZRENjANIN IZMEĐU (BEOGRADSKE) SCILE I (NOVOSADSKE) HARIBDE

Nezavidna sudbina grada u partokratskoj državi
Stop beogradizaciji” i „Beograd je uzrok svih problema u Vojvodini” – glavne su poruke autonomaške politike. Zarad sreće i blagostanja Vojvođana neophodno je da se uticaj Beograda i centralne državne vlasti svede na minimum. Zato, kažu oni, neka „građani i građanke Vojvodine” daju nama glas, a mi već znamo šta i kako dalje. Sa druge strane, Beograd sa većom ili manjom energijom, zavisno koliko su republička i pokrajinska vlada partijski daleke ili bliske, optužuje Novi Sad za rasipništvo i prikriveni ili otvoreni separatizam.
* autor je nekadašnji predsednik gradske vlade Zrenjanina

Opširnije u štampanom izdanju…