PRVA LICITACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI GRADA

Slavko Vukov, poljoprivrednik iz Zrenjanina, jedini je učesnik licitacije poljoprivrednog zemljišta u državnoj – javnoj svojini kojom raspolaže grad, koji je izlicitirao visinu zakupa višu od početnih 35.000 dinara po hektaru. Za jednogodišnji zakup parcele površine 22,22 hektara Vukov će platiti 1.288.767  dinara, odnosno 58.000 dinara po hektaru.

Licitirao preko pocetne cene Slavko Vukov

Ostalih šest licitanata – iz Zrenjanina, Lukićeva i Lazareva zakupili su  preostalih 154 hektara i 34 ara po početnoj ceni od 35.000 dinara godišnje. Opšta ocena poljoprivrednika je da je i početna cena zakupa visoka. Zemljište se nalazi u zoni aerodroma i ima formalan status građevinskog zemljišta u „Zoni jugoistok“ ali je sve vreme bilo obrađivano, pošto se za gradnju nije bilo iteresenata.

Licitanti imaju obavezu da novac uplate do kraja sedmice kako bi do sredine februara ušli u posed. Ukoliko svi završe svoje obaveze u gradski budžet će se sliti 6.480.780 dinara.

M.S-n.