Romeo predlaže Juliju za zaštitnicu građana

Piše: Dalibor Bubnjević

Na nedavno održanoj sednici Skupštine grada usvojene su izmene Odluke o zaštitniku građana Zrenjanina. U pitanju su, naizgled, kozmetičke promene. Međutim, stiče se utisak da je motivacija krajnje problematična.
Ubuduće, ovdašnji ombudsman će imati čak dva zamenika! Jedno mesto je već popunjeno, drugo ostaje do daljeg upražnjeno. Uobičajeno je da zaštitnik građana bude diplomirani pravnik, budući da je reč o licu koje je ovlašćeno da kontroliše poštovanje prava građana. Takođe, utvrđuje povrede koje načine organi uprave i javnih službi.
Teorijski govoreći, ombudsman je nezavisan i samostalan organ. Do sada je postizao zavidne rezultate. Građani su mu se rado obraćali u borbi za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje vlastitih prava.
Nezvanično se može čuti da sadašnja ombudsmanka ne gleda blagonaklono na prekrajanje kriterija koje neko mora ispuniti da bi bio njen zamenik. Potencijalno podozrenje je osnovano, jer se u javnosti pominje da će nova zamenica Ane Kovački biti osoba kojoj ističe mandat u jednoj ustanovi (u kojoj je izgubila podršku kolektiva). Sledstveno navedenom, novo imenovanje za nju bi bilo puko uhlebljenje, a za Zrenjanin još jedna mrlja u savremenoj istoriji borbe za ljudska prava i očuvanje institucija.