Saopštenje za medije u vezi sa zabranom korišćenja objekta Doma učenika

U redakciju našeg lista danas je stiglo saopštenje za medije u vezi sa zabranom korišćenja objekta Doma učenika. Saopštenje je objavio v.d. direktora Doma učenika srednjih škola „Angelina Kojić – Gina“ dr Vladimir Vasiljev.
U saopštenju se navodi da su iz starog dela zgrade Doma učenika srednjih škola iseljena sva deca. Odluku su doneli direktor i Upravni odbor na osnovu nalaza i mišljena sudskog veštaka za građevinu o stanju objekta Doma i rešenja Građevinske inspekcije o zabrani upotrebe objekta.

-Deca su u manjem broju iseljavana i 2014. i 2015. godine, zbog primećenih oštećenja na tavanskim gredama pojedinih soba. Tada je veštačenjem utvrđeno da oštećenja postoje zbog starosti objekta i samih tavanskih greda, da je objekat trenutno bezbedan, ali da treba u svakom slučaju pratiti stanje i eventualno širenje pukotina.

Nakon tih događaja, tadašnji direktor Doma u svojstvu investitora donosi odluku o postavljanju solarne elektrane težine oko 15 tona, čija se konstrukcija oslanja direktno na tavanske grede.

Nekoliko nedelja nakon završetka radova na postavljanju elektrane, imenovan sam na mesto v.d. direktora Doma. Odmah su mi prijavljene promene na statici objekta u vidu pucanja tavanice i nosećih zidova. Obavestio sam Građevinsku inspekciju i dobio preporuku da se veštači uzrok i karakter promena na statici zgrade. Nalaz veštaka govori da su oštećenja nastala usled nekvalitetnog projekta i nekvalitetno izvedenih radova, da je zgrada trajno oštećena, da postoji rizik po zdravlje i život dece i zaposlenih i nalaže demontažu elektrane i sanaciju zgrade, kao i zabranu upotrebe objekta – piše u saopštenju.

Zbog sumnje u postojanje krivičnih dela ugrožavanja opšte sigurnosti, nepropisno i nepravilno izvedenih građevinskih radova, a zbog zakonske obaveze prijavljivanja opasnosti za život i telo ljudi i imovinu većeg obima, kao odgovorno lice Vasiljev je ceo slučaj prijavio Osnovnom javnom tužilaštvu.

-Po nalazu veštaka u najhitnijem roku biće sprovedena demontaža elektrane po Projektu demontaže i ponovno veštačenje bezbednosti objekta za dalje korišćenje. Zatim će uslediti izrada Projekta sanacije i sama sanacija objekta. Ako nalaz veštaka o bezbednosti objekta nakon završetka demontaže elektrane bude pozitivan, ponovni nesmetani rad starog dela Doma se može očekivati u periodu od okvirno mesec dana od današnjeg datuma.

Cilj ovog saopštenja jeste istinito i argumentovano saopštavanje činjenica u vezi sa situacijom bezbednosti boravka dece u starom delu zgrade Doma učenika u Zrenjaninu od strane odgovornog lica i zakonskog zastupnika Doma, a u cilju sprečavanja netačnih, tendecioznih i polovičnih informacija, kao i paušalnih zaključaka neutemeljenih pismenim dokazima – zaključuje se u saopštenju.