SASTANAK PODRUŽNICE LEKARA ZRENJANIN: Šta je ABO hemolizna bolest novorođenčeta

Sinoć je Društvo lekara Vojvodine – Srpsko lekarsko društvo – Podružnica lekara Zrenjanin održala još jedan stručni sastanak. Tema poslednjeg sastanka bila je „ABO hemolizna bolest novorođenčeta“. O temi su govorile dr Zorica Radonjić, specijalista transfuziologije, uži specijalista kliničke transfuziologije, i dr Biljana Andrić, specijalista transfuziologije, obe sa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ iz Beograda.

– Ova bolest se javlja zbog ABO inkompatibilnosti majke i novorođenčeta, najčešće kada je majka nulte krvne grupe, a dete A, B ili AB krvne grupe. U poslednje vreme mnogo više pažnje se posvećuje zbog RHD inkompatibilnosti jer je klinička slika u takvim slučajevima teža i posledice su bile fatalne, naročito kada se antitela nisu otkrivala na vreme. Ipak, za lečenje je veoma važna saradnja pedijatara, neonatologa, ginekologa i nas, transfuziologa – objasnila je dr Andrić.

Klinička slika ove bolesti je veoma blaga ili blago teška, a kako je doktorka navela, tek 3 odsto novorođenčadi se u svetu i Srbiji rodi sa tom bolešću.

S.K.