SAVET OKRUGA: Planovi odbrane, siva ekonomija, legalizacija objekata

Sаvеt Srednjobanatskog upravnog okruga razmotrio je na današnjoj sednici izradu planova odbrane lokalnih samouprava i njihovo usklađivanje sa Planom odbrane Republike Srbije.

О toku izrade planova odbrane u jedinicama lokalne samourave u sastavu Okruga govorio je načelnik Regionalnog centra Ministarstva odbrane u Novom Sadu, pukovnik Miodrag Nadlački. Sednici je prisustvovao i načelnik Odeljenja Ministarstva odbrane u Zrenjaninu pukovnik Radovan Jazić.

Razmotren je rad republičkih i pokrajinskih inspekcija na suzbijanju sive ekonomije. Budući da je 2017. godina proglašena za godinu borbe protiv sive ekonomije, organi Okruga punim kapacitetom se uključuju u ovu akciju.

Saopšteno je da je na području Okruga do 17. marta popisno 34.729 nezakonito podignutih objekata. Data je ocena Ministarstva građevinarstva da će popis objekata za legalizaciju trajati najduže do kraja aprila. Nakon toga sledi donošenje rešenja o ozakonjenju, a kompletan postupak trebalo bi da bude okončan u roku od tri godine.

М. S-n.