SLUČAJ KAFILERIJA SE NASTAVLJA PRED PRIVREDNIM SUDOM U ZRENjANINU

Kako se meri kvalitet vazduha

Pred Privrednim sudom u Zrenjaninu je, nakon pauze zbog zahteva okrivljenih za izuzeće predsednika suda i svih sudija i Osnovnog javnog tužilaštva, što je Privredni apelacioni sud u Beogradu odbio, održano suđenje koje se vodi u predmetu protiv firme „Prekon” – Kafilerija. Na prvom ročištu za glavni pretres nakon izmene optužnog predloga, prošlog ponedeljka 29. oktobra, nastavljeno je izvođenje dokaza saslušanjem svedoka, zaposlenih u Zavodu za javno zdravlje koji prate kontrolu kvaliteta vazduha u Mesnoj zajednici „Dositej Obradović”. Sud je prvo saslušao Oliveru Grozdanović, šefa laboratorije Zavoda za javno zdravlje, koja je iznela analitičke podatke o obavljenim merenjima.

MERNO MESTO
Prema rečima svedoka, kontrolu kvaliteta vazduha mere u MZ „Dositej Obradović” od 2016. godine, na osnovu ugovora sa Gradskom upravom zbog pritužbi građana na neprijatne mirise. Kako kaže, osim uobičajenih parametara koji se stvaraju više u periodu grejanja, prate supstance vodonik-sulfid, amonijak i akroelin, koje bi mogle da budu pokazatelj zagađenja vazduha neprijatnim mirisima.
S obzirom da nemaju mogućnosti da pravom metodom utvrde prisustvo akroleina, za ispitivanje tog elementa angažovali su Gradski zavod za javno zdravlje Beograd. Takođe, navodi svedok, ne rade kontrolu emisije gasova, već samo kontrolu imisije kvaliteta vazduha. Svedok kaže da su merno mesto gde su kontrolisali kvalitet vazduha odredili zajedno sa lokalnom samoupravom, uz sugestije inspektora za zaštitu životne sredine, a to je u blizini sedišta MZ „Dositej Obradović”, jer je to dovoljno zaštićeno mesto za njihove merne instrumente. Prema mišljenju svedoka, možda merno mesto nije dovoljno blizu potencijalnog zagađivača.
Tužilac je konstatovao da je svedok naveo da su merenja obavljena na zahtev lokalne samouprave zbog opšte poznate činjenice postojanja neprijatnih mirisa, što je svedok još jednom potvrdio. Na pitanje tužioca da li je svedoku lokalna samouprava predočila od čega potiču neprijatni mirisi, svedok odgovara da nisu rekli za koga misle da je potencijalni zagađivač. Prema rečima svedoka, Zavod za javno zdravlje prati kvalitet vazduha, a šta i gde kontrolišu, određuje inspektor za zaštitu životne sredine pri lokalnoj samoupravi. Na pitanje branioca, da li svedok razlikuje neprijatan miris od Kafilerije i neprijatan miris od supstanci organskog smeća, svedok kaže da nije veštak i o tome ne može da se izjasni.

56 DANA U GODINI
Drugi saslušani svedok je dr Saša Petković, specijaista higijene. Svedok navodi da se prilikom čitanja rezultata može uočiti da na mernom mestu MZ „Dositej Obradović” kontrolisane supstance nisu prekoračile maksimalnu dozvoljenu koncentraciju. Na pitanje suda da li svedok može da se izjasni pojedinačno o kontrolisanim supstancama (akrolein, vodonik-sulfid i amonijak) koji je najniži prag kod čoveka koji može da oseti neprijatan miris, svedok odgovara da dobijaju rezultate o prosečnoj, maksimalno dozvoljenoj količini u toku 24 sata. To ne znači, ističe svedok, da u nekom satu nije bilo prekoračenja prisustva nedozvoljene supstance koja u suštini izaziva osećaj neprijatnog mirisa. Kako kaže, po uredbi nije propisana satna koncentracija ili kontinuirano praćenje kvaliteta vazduha iz sata u sat, već na nivou dvadesetčetvoročasovnog praćenja kvaliteta. Takođe navodi da sva merenja koja su izvršili u 56 dana, nisu bila povezana sa nekom proizvodnjom, te im nije skrenuta pažnja da moraju određenih dana da mere zagađujuće materije u vazduhu.
Na pitanje branioca da li Zavod u kojem radi ima mogućnost da obavi merenje količine intenziteta neprijatnog mirisa, svedok kaže da ne poseduju takve uređaje. Potom je odbrana pitala koji su kriterijumi za merenje (da li se meri leti ili zimi), svedok kaže da se trude da 56 dana u godini ravnomerno rasporede, jer i ugovarač iz Beograda mora da dođe na lice mesta da bi postavio aparate kojim uzorkuje vazduh.
Naredni glavni pretres održaće se u petak, 9. novembra.

  • PRIVREDNI PRESTUP
    Podsećamo, Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu podnelo je optužni predlog zrenjaninskom Privrednom sudu u maju 2017. godine protiv firme „Prekon” kao pravnog lica i S. P. kao odgovornog lica. To je usledilo nakon što je inspektor za zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi Osnovnom javnom tužilaštvu podneo prijavu zbog privrednog prestupa Zakona o zaštiti vazduha.
    Firmi „Prekon”, koja se bavi reciklažom otpadaka i ostataka životinjskog porekla, stavlja se na teret da u periodu od 1. januara do 30. juna 2016. godine nije izmerena zagađujuće materije u vazduhu na emiteru Kurmajerov toranj i emiteru kotla za sagorevanje koje se koriste u tehnološkom procesu, preko ovlašćenog pravnog lica.

I. I.