ULAGANJE U KANALIZACIONU I VODOVODNU MREŽU U GRADU I SELIMA

Savremena rešenja za pouzdaniji rad

Kako bi se eliminisali gubici vode i mogućnosti njenog zagađenja prolaskom kroz cevi, prošle godine u našem gradu krenulo se sa rekonstrukcijom mreže. U fokus je stavljeno pet mesnih zajednica, sa najstarijom infrastrukturom. U toku je zamena 19 kilometara cevi. Plan je da radovi budu gotovi početkom sledeće godine.
U naseljenim mestima akcenat je na izgradnji fekalne kanalizacije, koja je u upotrebi u pet sela. Ove godine radi se u Kleku, Elemiru i Lazarevu, a sledeći na redu je Aradac, kažu iz JKP „Vodovod i kanalizacija”.

RADOVI U JEKU
Prva faza rekonstrukcije gradske vodovodne mreže obuhvata zamenu cevi starih više od 50 godina. Radovi su u toku u Maloj Americi (6,4 km) i na Karađorđevom trgu (3,6), završeni su u naseljima Ruža Šulman (2,5) i Šumica (3,5), a sledi rekonstrukcija u centru.
– Cevovod u Maloj Americi star je više od pola veka, zbog čega će se vodovodna mreža od polietilenskih cevi izgraditi u 12 ulica u ovom naselju. Trenutno se radovi odvijaju na potezu od Narodne omladine do Zmaj Jovine ulice – kaže mr Siniša Gajin, rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija u „Vodovodu”.
Dodaje da će biti izgrađeno i osam vodovodnih priključaka koji će voditi od glavnog uličnog voda do šahtova korisnika. Oko 600 objekata dobiće nove vodomere.
Prema njegovim rečima, na krakovima mreže u svim naseljima biće ugrađeni sekcioni zatvarači i 20 podzemnih hidranta za efikasnije ispiranje mreže i za gašenje mogućih požara.
– To će omogućiti da u budućnosti prilikom intervencija ne dolazi do isključenja kompletnog naselja, već samo onog dela u neposrednoj blizini mesta kvara – kaže naš sagovornik.
Nakon završetka radova raskopane površine biće vraćene u prvobitno stanje. U zamenu će se ukupno uložiti 580 miliona dinara, a fokus je stavljen na mesne zajednice sa najstarijom infrastrukturom. Blizu 520 miliona izdvojila je Vlada, a dodatnih 60 uložila je Pokrajina.

 

OSAVREMENJAVANJE KANALIZACIJE
U protekle tri godine izvršeni su brojni infrastrukturni radovi na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži u naseljenim mestima. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je 34 miliona dinara.
– Zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom, do sada je izgrađeno oko 100 kilometara fekalne kanalizacije sa pripadajućim crpnim stanicama koje su upotrebi u Kleku, Elemiru, Ečki, Melencima i Stajićevu – kažu iz „Vodovoda”.
Ove godine radovi su se nastavili u Lazarevu, Elemiru i Kleku. Završena je tehnička dokumentacija i dobijena građevinska dozvola za radove u Aradcu.
Prema rečima Siniše Gajina, vraćanjem površina u prvobitno stanje u Elemiru će se okončati radovi na slivu 7 fekalne kanalizacione mreže. U poslednjoj etapi obuhvatili su postavljanje oko 1.600 metara kanalizacionih cevi. U Lazarevu, gde je prethodno izgrađen potisni vod do Kleka, trenutno je u toku postavljanje 500 metara cevovoda.
U gradu je akcenat stavljen na osavremenjavanje crpnih stanica i sanaciju kvarova. Za rekonstrukciju ključnih crpnih stanica kanalizacionog sistema u gradu izdvojeno je 40 miliona dinara.
– Za radove čiji je cilj bio da se spreči širenje neprijatnih mirisa u ulici Marka Oreškovića i saniranje havarije u ulici Radnoti Mikloša izdvojeno je oko 15 miliona, a 25 miliona uloženo je u postavljanje separatora čvrstog komunalnog otpada u crpnoj stanici Centar – poručuju iz „Vodovoda”.
Podsećaju da je obnovljen i glavni kanalizacioni vod u Maloj Americi, da je sanirana havarija u Savezničkoj i Jevrejskoj ulici, kao i kod nadvožnjaka na Bagljašu. Za redovno odgušenje na ovom potezu nabavljeno je novo specijalizovano vozilo VOMA. Pored toga, za potrebe radne zone „Jugoistok 2” izgrađeno je 400 metara fekalne i deset metara više atmosferske kanalizacione mreže.

J. Šormaz

POD BUDNIM OKOM
– Kako bismo merili protok i detektovali gubitke, 17 mernih mesta u gradu povezano je SKADA sistemom za daljinskom praćenje i prikupljanje podataka. Na ovaj način potpuno će se automatizovati izvorišta. Trenutno se buše novi bunari i formira njihova treća linija. Za ove radove Ministarstvo za javna ulaganja obezbedilo je 425 miliona – kažu iz „Vodovoda”.

NOVI BUNARI
Vodotoranj sa 600 metara nove mreže i bunarom izgrađen je u Tomaševcu. Potpuna reparacija vodotornja završena je u Ečki i Orlovatu. Izbušeni su i novi bunari na izvorištu u pet naseljenih mesta: Melencima, Elemiru, Čenti, Orlovatu i Farkaždinu.