ULIČNA AKCIJA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, a u saradnji sa Centrom za pravo žena iz Vršca, Panonska aktivistička organizacija – PAOR organizovala je u četvrtak uveče akciju na centralnom gradskom trgu u Zrenjaninu.
– Naše aktivistkinje žele da skrenu pažnju javnosti i institucija na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, da je „Svaki dan – dan ljudskih prava“ i da se na ovim prostorima svi građani i građanke svakodnevno susreću sa problemima i kršenjem osnovnih ljudskih prava, kroz ignorisanje osnovnih životnih i socijalnih potreba, direktnu i indirektnu diskriminaciju i nasilje. Zato je potrebno da lokalne, regionalne i državne institucije svaki dan reaguju i štite osnovna ljudska prava – rekla je povodom ove akcije Marija Papić Đurić, aktivistkinja PAOR-a.
S.V.