„VODOVOD” OBJAVIO ANALIZE VODE TOKOM PRETHODNOG PROBNOG RADA FABRIKE

Kvalitet vode nije odgovarajući, zabrana ostaje

Treći probni rad fabrike vode, koji je, kako saopštavaju nadležni, trajao od 2. septembra do 27. decembra prošle godine, otkrio je da ovo postrojenje nije u stanju da u kontinuitetu obezbedi vodu odgovarajuće bakteriološke i fizičko-hemijske ispravnosti. Bilo je mikrobiološki i fizičko-hemijski ispravnih uzoraka, ali bilo je i probijanja – što potvrđuju izveštaji o ispitivanju vode Zavoda za javno zdravlje, koje je JKP „Vodovod i kanalizacija” postavilo na svoj sajt u petak, 7. februara.
Reč je o obimnom materijalu – oko 200 skeniranih izveštaja, rađenim od kraja avgusta do januara ove godine. Analize vode Zavod, inače, obavlja šest puta mesečno, na osam lokacija u gradu – uključujući i rezervoar za piće (potisna stanica) kada je fabrika vode u funkciji.
Pregledom ovog materijala uočava se da kvalitet vode pročišćene u postrojenju, nije konstantan i stabilan. Hemijski nalazi tokom celog, skoro četvoromesečnog probnog rada, najčešće nisu ispunjavali kriterijume Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
Pokazatelji koji su uglavnom „iskakali”, bili su obojenje vode, utrošak kalijum-permanganata, zatim koncentracije arsena, natrijuma, nitrita. Takođe, u pojedinim danima u oktobru i novembru ispitivači su zabeležili da se u vodi oseća jak i intenzivan miris hlora.
„U uzorku se uočava pojava veoma intenzivnog, reskog mirisa, dominantno izraženog na hlornu dezinfekciju sa teškim pozadinskim mirisom tipičnim za otpadne vode koji podseća na smešu različitih hemikalija”, bilo je navedeno u jednom od izveštaja.
Osim toga, problematični su bili i mikrobiološki nalazi, koji povremeno u toku probnog rada nisu odgovarali Pravilniku o vodi za piće, ali naročito u drugoj polovini decembra, sudeći prema objavljenim izveštajima. Recimo, 23. decembra voda je bila bakteriološki neispravna na svim mestima širom grada odakle je uzorkovana, osim na izvorištu. To se ponovilo i 26. decembra, na sedam od osam mesta uzorkovanja, takođe izuzev izvorišta.
Podsećamo, 27. decembra je „Vodovod” preuzeo vodosnabdevanje od postrojenja za prečišćavanje vode. Do toga je došlo, kako su tada objasnili u ovom Preduzeću, zato što je uočena degradacija kvaliteta vode.
Iako je najavljeno krajem januara da će fabrika poslednje sedmice u mesecu ponovo preuzeti snabdevanje grada pijaćom vodom, ovo i dalje obavlja „Vodovod”, kako saznajemo u Zavodu za javno zdravlje.
Ako u narednim danima gradske vlasti, „u komunikaciji sa investitorom i kabinetom premijerke Ane Brnabić”, odobre četvrti probni rad i postrojenje za prečišćavanje vode proglase spremnim da isporučuje pijaću vodu, ostaje pitanje hoće li funkcionisanje fabrike biti održivo, s obzirom na šarolikost rezultata postignutih tokom poslednjeg probnog rada.

  • VODA NIJE ODLIČNA I NIJE ZA PIĆE
    Izveštaji o ispitivanju kvliteta vode demantovali su navode predstavnika investitora fabrike vode Nenada Obradovića, koji je na konferenciji 13. septembra prošle godine izjavio da su, od početka preuzimanja vodosnabdevanja u gradu, rezultati analiza vode „odlični”. Međutim, gledajući mesto uzorkovanja rezervoar – potisna stanica, mikrobiološka i hemijska ispravnost zabeležena je 29. i 30. avgusta, zatim 1. septembra, ali ne i 31. avgusta, 4, 5, 11, 12. septembra. Povećani su bili koncentracija arsena, intenzitet obojenja i utrošak kalijum permanganata.
    Obradović je potom u oktobru, za portal „Zrenjaninski”, izjavio da je voda iz postrojenja ispravna za piće, istakavši da je na „Vodovodu” da pokrajinskoj sanitarnoj inspekciji uputi zahtev da se skine zabrana. V.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Zdravko Ždrale tada je poručio da zabrana vode za piće važi i dalje.

Milana Maričić

  • NEPREDVIDIVOST POSTROJENjA
    Kako kažu eksperti iz Zavoda za javno zdravlje, nema predvidivosti niti pravilnosti u nalazima analize vode. Na sugestivno pitanje – da li je postrojenje „posustajalo” kako je vreme probnog rada prolazilo, da bi 27. decembra prestalo sa radom – nedvosmislenog odgovora nema. Razlog – posustajanja je bilo i ranije. Kako god, 23. decembra nivo arsena u prečišćenoj vodi iz rezervoara (0,09 miligrama po litru) bio je devet puta iznad dozvoljenog, a „proboj” je zabeležen i kod amonijaka. Tog dana sirova voda iz izvorišta imala je 13 puta veću koncentraciju arsena od dozvoljne.
    Beleži se i povećan broj „kulturabilnih mikroorganizama”. Naši sagovornici u Zavodu za javno zdravlje naglašavaju da nije reč o patogenim, nego o saprofitnim mikroorganizmima, dakle nema govora o bilo kakvoj opasnosti od zaraze. Možda je još zanimljivo i to da je tog dana, na više mesta u gradu, nađeno manje mikroorganizama nego u vodi iz rezervoara prečišćene vode. Ali i u vodi sa javne česme u Grobljanskoj ima bakterije pseudomonas aeruginosa (3, a nije dozvoljena nijedna)… M. S-n.